Březen 2013

Vitamín C

28. března 2013 v 22:35 | Peter Tuhársky |  Celkově ozdravné metody

Vitamín C a megaskorbická liečba - zabudnutý poklad


......

Kapitola je odpoveďou na časté otázky, aký je môj názor na bežnú dennú dávku vitamínu C v zdraví, a aké formy vitamínu C používam.

Dávka

Začínal som opatrne od dávky cca 40mg/kg, nevediac, že zodpovedá ofici­álnej hornej hranici dlhodobej bezpečnosti podľa FDA. Pre bežného člove­ka je prakticky neškodná, najmä ak sa rozdelí na aspoň 3 časti počas dňa, napr. s hlavnými jedlami. Snažím sa dodržiavať výdatný pitný režim.

Podľa môjho názoru, za týchto podmienok by snáď nemala ublížiť ani u ľahších stupňov bežne uvádzaných relatívnych kontraindikácií - poruchy obličiek s tvorbou kameňov, poruchy metabolizmu železa/medi a deficien­cia G6PD. Totiž, bola stanovená podľa hnačky niektorých ľudí od dávky 3g denne, čiže podľa najnižšej črevnej tolerancie, takže v zmysle genetického konceptu predstavuje čosi ako minimálny dopyt ľudského tela.

Z povinnej opatrnosti však musím dodať, že ľudia s uvedenými kontraindi­káciami by sa mali mať na pozore a nespoliehať sa na môj názor, pretože nemusí byť u každého konkrétneho človeka správny.
Postupne som zvýšil asi na 3-násobok, sledoval výsledky a ostal pri ňom.
Intuitívne pridávam podľa chute, keď to pociťujem ako potrebné. Ale to je len moja skúsenosť, primeraná dávka je pre každého človeka a každý deň iná. Je dobré, spoznať svoju hranicu tolerancie v zdraví, k čomu slúži napr. Jaffeho protokol (kap. C-kalibrácia / C-sprcha). Avšak na rozdiel od choroby, v zdraví nie je potrebné "tlačiť na pílu"; bežný dopyt vykryjú aj menšie dávky, napr. 3/4 tolerančnej, rozdelené počas dňa. Pri nežiaducich účinkoch (napr. hnačke) treba dávku znížiť, a ak nastanú aj pri neobvykle nízkych dávkach (pod 40mg/kg), skúsiť inú formu, či inú značku.

Spotreba detí vychádza z rovnakých princípov, i keď kvôli nárokom rastu ju môžu mať vyššiu, než je alikvótne k hmotnosti dospelých.

Forma

Používam čistú práškovú kyselinu askorbovú bez iných prísad, ktorú zbežne neutralizujem sodným bikarbonátom (pomer kyselina:sóda cca 4:1 ) v malej troche vody, a potom pridám do nápoja (čaj, džús, voda). Pri mäsitom jedle nepoužívam sódu, aby nedošlo k oslabeniu tráviacich štiav.

Existujú aj zmesi minerálnych askorbátov. Treba dbať, aby neboli prekra­čované odporúčané dávky minerálov. Ak primeraná dávka zmesi nestačí pokryť dennú spotrebu vitamínu C, zvyšok sa dá užiť napr. formou sod­ného askorbátu, kde nehrozí predávkovanie minerálmi. Pacienti citliví na sodík možno uprednostnia kyselinu askorbovú či lipozomálny vitamín C.

Pre ľudí s osobitými nárokmi na minerály by sa dali pripraviť individuálne zmesi askorbátov, napr. s prevahou horčíka alebo draslíka. Za úvahu by stálo napr. aj využitie mineráliek s vhodným pomerom minerálov vo vhod­nej chemickej forme, ktoré by s kyselinou askorbovou vytvorili minerálne askorbáty. Nemám však bližšie skúsenosti. Askorbát vápnika, v zmysle varovania Levyho, z opatrnosti neužívam ani neodporúčam.


"Pohotovostne" nosím cmúľacie 500mg tablety s prírodnými ovocnými príchuťami, ktoré sú praktické "v teréne" - všade, kde nie je reálne miešať práškovú kyselinu askorbovú do nápoja. Chutia aj deťom, preto sú spoľah­livou metódou, ako im podať vitamín C napr. aj v chorobe, alebo všeobec­ne vtedy, keď odmietajú nápoj so zamiešaným práškovým vitamínom C.
V malej troche vody zneutralizovaná kyselina askorbová v správnom pomere so sódou (2:1) sa dá pridať aj do mlieka, bez toho, aby ho zrazila, a ešte lepšie je kamuflovaná v kakau. Niektoré mamičky takto primieša­ vajú vitamín C aj do materského mlieka, a samé užívajú vyššie dávky, aby prechádzal do mliečka prirodzeným spôsobom. Práškový sodný askorbát sa dá do mlieka zamiešať aj priamo (bez rozpúšťania vo vode).

Medzi prípravkami rôznych výrobcov môžu byť značné rozdiely v zložení, cene i kvalite a treba si nájsť takú formu a značku, ktorá najlepšie vyho­vuje. Voľbou správneho prípravku sa môžu vytratiť aj nežiaduce účinky, napríklad nadmerné sklony k hnačke či vyrážky. Výber na Slovensku je však dosť úzky, niektoré prípravky sú veľmi drahé z hľadiska obsahu vita­mínu C, iné zase obsahujú umelé farbivá, príchute, konzervanty, maste­nec, ktorým sa rád vyhnem. Existujú však aj overené zásielkové obchody v zahraničí, alebo môže lekáreň objednať prípravok, ktorý nemá v ponuke.

Prírodný vs umelý

V otázke "prírodného" vs "umelého" vitamínu C som mierne skeptický. Pojem "prírodný" je dnes často zámienkou na predaj predraženého výrob­ku, a nie všetko označované ako "prírodné" takým naozaj je. Som zástan­com konzumácie kvalitného ovocia a zeleniny, avšak skôr kvôli bohatstvu iných prospešných látok, a vláknine. U niektorých výživných látok majú prírodné formy naozaj vyššiu využiteľnosť. Avšak pokiaľ ide o vitamín C, molekula "prírodného" alebo "umelého" by mala byť totožná: kyselina Laskorbová.

Treba si uvedomiť zásadnú vec: cieľom konzumácie vitamínu C nie je doplnenie výživy, ale kompenzácia genetickej poruchy syntézy vitamínu C v pečeni, a na to ovocie nestačí. Treba sa odpútať od spiatoč­níckej výživovej optiky, ktorá k takýmto diskusiám žiaľ často patrí.

Prírodné výťažky môžu priniesť bonus v podobe ďalších prospešných látok, napr. flavonoidov. To môže byť dobré pri bežnom užívaní, ale bol by som opatrný pri vysokých dávkach, pretože ich nadbytok by mohol viesť k neobvyklým nežiaducim účinkom, napr. alergickým. Tu sa môže ukázať výhodou práve čistota kvalitného chemicky vyrobeného vitamínu C - nežiaduce účinky sú tu aj pri vysokých dávkach lepšie predvídateľné.

"Umelý" vitamín C môže obsahovať kontaminanty z výroby, preto odporú­čam zamerať sa na prípravky farmaceutickej kvality. Prírodné výťažky však taktiež čelia svojim problémom - pri nesprávnom skladovaní môžu byť náchylné na rast plesní (aj nepozorovaných), a dôležitá je aj kvalita vstupných surovín, aby sa predišlo kontaminácii pesticídmi apod.


Príloha - rýchlokurz tolerančného užívania

Kontraindikácie

Pri nasledovných poruchách je liečba s použitím vysokých dávok vitamínu C relatívne kontraindikovaná (nevhodná podľa závažnosti ochorenia):
• Hyperoxalúria, renálna tubulárna acidóza či iné ochorenie obličiek;
• Hemochromatóza, hemosideróza, sideroblastická anémia, thalas­semia alebo iné ochorenie metabolizmu železa či medi;
• Deficit G6PD alebo kongestívna choroba srdca

Onkologickí pacienti začínajú s dávkami nanajvýš jednotiek gramov denne, ktoré sa môžu len postupne zvyšovať v priebehu týždňov.

Interakcie

Vitamín C je možné, dokonca žiadúce užívať aj s antibiotikami a antipyretikami, zlepšuje ich účinnosť a zmierňuje nežiadúce účinky.

Vitamín C zvyšuje účinnosť inzulínu a znižuje účinnosť antikoagulancií.

Forma a spôsob užívania

Snažíme sa získať taký preparát, ktorý obsahuje čo najčistejší vitamín C, predovšetkým bez chemických farbív a príchutí, bez konzervačných látok. Tieto by mohli pri vysokých dávkach spôsobiť alergickú reakciu.

Prípravky s postupným uvoľňovaním nie sú vhodné pre vysoké dávky.

• Užívame najlepšie s jedlom, niekoľkokrát denne.
• Zabezpečíme plynulý pitný režim, aspoň 2,5l tekutín počas dňa.
• Zabezpečíme prísun vápnika (napríklad mliečnymi výrobkami, a
• Zabezpečíme prísun vápnika (napríklad mliečnymi výrobkami, alebo
výživovými doplnkami). Zvážime aj doplnkový horčík a zinok.
• Ak užívame vitamín C vo forme kyseliny askorbovej, vhodné je
rozpustiť ju v prírodnom ovocnom džúse, alebo v čaji s citrónom.
• Ak ho užívame vo forme askorbátu, je možné použiť aj mlieko.

Dávkovanie

Začneme už pri prvých príznakoch dávkou 2g každých 20-30 minút. Ak by na vyliečenie nestačili 3 dávky, pokračujeme až kým sa nedostaví redšia stolica (ešte nie hnačka). Ak sa nedostaví ani po 15h užívania, zvýšime dávku na 3-4g. Keď sa dostaví, znížime na 2g každú hodinu. Nájdeme si také dávkovanie, aby sme sa udržali tesne pod hranicou riedkej stolice a
skúšame pomaly zvyšovať, aby vymizli príznaky ochorenia. Pokračujeme až do vyliečenia. Keď spozorujeme tendenciu k hnačke, postupne znižuje­ me dávky, ale stále sa držíme blízko hranice tolerancie. Ak by sme predčasne skončili s liečbou, ochorenie sa môže vrátiť.

cit z Vitamín C a megaskorbická liečba - zabudnutý poklad autor Peter Tuhársky

Jarní očistné kůry

26. března 2013 v 21:46 Celkově ozdravné metody
Pár tipů na detoxikační kúru:

1. třídenní detoxikační dieta:
První den:
 • dopoledne vypijeme 1,5 l čisté neperlivé vody a k tomu sníme 2 jablka.
 • odpoledne vypijeme 1,5 l čisté neperlivé vody a k tomu sníme 2 jablka a 2 mrkve.
Druhý den:
 • dopoledne vypijeme 1,5 l čisté neperlivé vody a k tomu sníme 2 banány a 2 jablka.
 • odpoledne vypijeme 1,5 l čisté neperlivé vody a k tomu sníme 2 jablka, 2 mrkve a krajíček tmavého chleba.
Třetí den:
 • dopoledne vypijeme 1,5 l čisté neperlivé vody a k tomu si uvaříme polévku / s bramborem, mrkví, hráškem, cibulí, celerem / sníme 1 polévkový talíř.
 • odpoledne vypijeme 1,5 l čisté neperlivé vody a k tomu sníme 2 jablka a zase talíř polévky od dopoledne.
Další dny bychom měly postupně zařazovat dušené kuřecí maso s rýží, dušenou zeleninu s rýží nebo těstovinami, špenát apod. Rozhodně bychom měli vynechat smažené a pečené pokrmy.

2. jablečná očistná kúra:
Je velmi účinná a jednoduchá. Čtyři dny po sobě jíme pouze 1,5 kg jablek /u kupovaných bez slupky, kvůli chemickému ošetření/ denně a k tomu vypijeme 2 l čisté neperlivé vody, nic víc. Tato kůra zbaví tělo toxinů a budete se po ní cítit skvěle.

3. očistný zeleninový vývar:
Tato kúra je taky velmi dobrá, ale je už pro ty, kteří mají silnější vůli. Uvaříme si polévku /do vody dáme 7 druhů zeleniny a trošku kmínu a soli, nic víc/ tuto polévku jíme 3 x denně hluboký talíř celých sedm dní a vypijeme k tomu 2 l čisté neperlivé vody denně. K večerní porci polévky si můžeme dát krajíček tmavého chleba, ale nic víc. Po sedmi dnech se budete cítit jako znovuzrození a možná budete mít o nějaké to kilo méně.

4. kopřivová detoxikace:
Natrháme si 3 hrsti kopřivových špiček, rozmixujeme je v 0,5 l vody, necháme 4 hodiny odstát a potom přecedíme přes plastové sítko a vypijeme. Můžeme místo mixování odšťavňovat v odšťavňovači. Tento nápoj pijeme sedm dní. Doplníme si tímto spoustu minerálů v těle, hlavně železo. A výborně si vyčistíme organismus.

Na jaře jsou celkově výborným prostředkem mladé výhonky bylin. Skrývají v sobě obrovské množství minerálů, vitamínů, enzymů. Prostě všechno, co náš organismus po zimě potřebuje, proto bychom je měli zařazovat do jídelníčku. Buďto ve formě čerstvých bylinných čajů (např. z kopřivových výhonků, pampeliškových lístků, břízových pupenů, květu podběle, jitrocelových lístků apod.), nebo nakrájet si je do salátů, polévek, pomazánek (tady se hodí pažitka, řeřicha, špičky kopřivy, lístky pampelišky). A co je velmi důležité, nezapomínat na pitný režim. Ledviny potřebují pořádně proplachovat, jinak se v nich usazuje hlen, z kterého jsou později kameny a různé nádory. Denně vypít 2 l čisté neperlivé vody. Do pitného režimu nezařazujeme kávu, černý čaj, alkohol. Ne příliš vhodné jsou i slazené limonády a džusy.


Zelený nápoj II. - zázrak pro zdraví

26. března 2013 v 21:34 O pití
Až přijde jaro a bude zeleno....

.....pokud lze nazvat výše uváděnou strukturalizovanou vodu živou vodou, tak zelenou vodu můžeme přirovnat k zázraku pro naše zdraví.
Jedná se o mechanicky oddělenou a vymacerovanou část chlorofylové živé podstaty všech rostlin. Nápoj disponuje naprosto jedinečnými vlastnostmi a je schopen ovlivňovat širokou škálu zdravotních komplikací.
Nápoje na podobné bázi jsou i komerčně dodávané v prodejnách zdravé výživy, jedná se o mladý ječmen a chlorelu, ale jsou zbytečně drahé a nemají zdaleka účinnost nápoje, který mimo našeho času nestojí nic.

Zelený nápoj je ve vodě rozmixovaná směs čerstvých bylin a využívá nejen léčivých vlastností jednotlivých rostlin, ale především zeleného listového barviva, chlorofylu.
Zelený chlorofyl v nápoji napomáhá krvetvorbě, je to vlastně porfyrinová sloučenina, která je analogem hemoglobinu. Je pozoruhodné, že chlorofyl má podobnou chemickou strukturu jako hemoglobin, naše krevní barvivo.
Rostliny díky chlorofylu žijí a my lidé dýcháme. Chlorofyl po požití zlepšuje krevní obraz, urychluje hojení ran, popálenin, brání zánětům, infekcím, má silné desinfekční účinky a působí hojivě.
Výrazně zlepšuje přenos kyslíku, tím zvyšuje výkon orgánů a brání vzniku infekcí. V zeleném barvivu je koncentrováno sluneční světlo a energie, která uklidňuje, harmonizuje a léčí tělo i duši.
Mimo to obsahuje tryptofan, ze kterého se tvoří serotonin, hormon radosti a štěstí. Při nedostatku serotoninu hloupneme, ztrácíme vyrovnanost, pocit štěstí, dostaví se deprese a únava.
Večer tělo mění serotonin na melatonin a my pak lépe usínáme. Zelená je navíc barvou srdeční čakry, centra naší energie a zelené potraviny tuto čakru posilují. Tekuté zdraví přírody navíc organismu dodává velké množství enzymů, vitamínů, minerálních látek, stopových prvků, bioflavonoidů, polyfenolů, antioxidantů a biologicky aktivních látek. Čistí organismus a zvyšuje jeho obranyschopnost.
Zelený nápoj byl s výbornými výsledky klinicky zkoušen na pacientech s pokročilou tuberkulózou plic, žaludečními vředy, různými typy rakovin, infekcí, hypertenzí, chorobami jater i střev.
Zelený nápoj je velmi vhodný pro očistné kúry a posílení organismu. Sčítají se v něm účinky všech obsažených léčivých rostlin a navíc působení chlorofylu.

A jak se zelený nápoj připravuje?
Lze jej připravit z jakékoli zelené natě sebrané z čisté lokality.
Hlavní podíl představuje jetel luční (Triforium pratense) nebo vojtěška lucerka.
Mimo jetel můžeme dát podle chuti například kopřivu dvoudomou (Urtica dioica), list smetanky lékařské (Taraxacum officinale), list řebříčku obecného (Achillea millefolium), případně jiné známé byliny a opereme je pod tekoucí vodou. Část bylin dáme do mixéru zalijeme 0,5 až 1l strukturalizované vody a za chodu mixéru po troškách přidáváme byliny. Mixujeme asi 5 minut, třeba i po menších dávkách a nalijeme do PET láhve.
Uzavřené v láhvi necháme alespoň hodinu louhovat v ledničce, několikrát průběžně protřepeme, pak scedíme přes plátno a nápoj je připraven k podávání.
Zelený zázrak rozhodně nesladíme, nepřidáváme ani med nebo citron. Můžeme jej uchovat zásadně ve tmě, v uzavřené lahvi a v ledničce maximálně do druhého dne.
Osobně doporučuji spotřebovat co nejdříve, protože kvalita okysličováním pochopitelně poměrně rychle klesá. Musí mít jasně zelenou travní barvu a pokud se barva oxidací změní na olivovou již jej nekonzumujeme. Poté je vhodný třeba na omývání některých vnějších neduhů nebo do koupele
Byliny můžeme sbírat většinou, až do konce listopadu.
Chuť zeleného nápoje můžeme upravovat vzájemným poměrem bylin.
Jetel a kostival je sladký, kopřiva a kontryhel neutrální, řebříček trochu hořkokyselý, pampeliška hořká, šťovík kyselý. Pokud již jste tak zmlsaní, že ani tento široký výběr možných kombinací chutí nevyhovuje Vašim představám, tak přilijte čerstvě vylisovanou ananasovou šťávu a pak to určitě pitné bude.
Dobu přípravy zeleného nápoje včetně sběru bylin odhaduji tak na půl hodiny.

Máte-li kvalitní odšťavovač, použitelný i na byliny, můžete si místo nápoje v mixéru připravit extrakt z bylin bez přidání vody. Ten konzumujeme v malém množství 50 až 100 ml.

Zelená voda má mimo výše uvedených vlastností mimořádně silný energetický potenciál radiovitality a jedná se z tohoto pohledu o potravinu na samém vrcholu energetických možností s mimořádným přínosem pro energetiku organizmu.
Této problematice se budu věnovat samostatně na dalších stránkách. Dále nápoj vykazuje velice dobrou zásaditou reakci a pozitivně ovlivňuje pH organizmu.
cit. z webu Zdraví AZ

Holení nohou

22. března 2013 v 20:18 Kosmetické vychytávky
Na holení nohou použijte olivový olej.
Potřete nohy olivovým olejem (v nouzi i libovolným jiným) a holte holítkem.
Nohy jsou pak jemné, nepálí a nenaskáčí červené fleky.
Olej se však nevsákne tak rychle jako krém, tak s oblékáním je pak třeba chvíli počkat.
S tím je třeba počítat.


Při podráždění nohou po holení je možné použít dětský pudr.

Chlebový kvásek

21. března 2013 v 20:46 Kuchařské recepty zajímavé
Suroviny: Celozrnná žitná mouka jemná, žitná chlebová mouka, voda(pokud možno, ne moc chlorovaná. Jestli je potřeba, převařte ji a nechte odstát)
Postup: 1) Ve sklenici dobře rozmícháme asi 50 ml vlažné vody a tolik celozrnné mouky, aby vzniklo těstíčko Obrazekkašovité konzistence (asi jako na lívance). Raději spíš hustší, kvašením zřídne. Sklenici přikryjeme čistou utěrkou (aby ke kvásku mohl volně vzduch) a necháme stát v teple, na lince, do druhého dne.

2) Druhý den by na kvásku měly být vidět malinké bublinky, náznak toho, že se něco děje. (Pokud se neděje nic, necháme být do 3. dne a teprve pak přikrmíme.) Kvásek tedy nakrmíme - dobře přimícháme asi 50 ml vlažné vody a mouky tolik, aby ve sklenici bylo opět těstíčko o konzistenci kaše. Necháme stát v teple.

3) Třetí den už kvásek určitě mírně nakysle voní. Přikrmíme jako 2.den a necháme v teple. (Dala jsem mouky víc, než bylo třeba, kvásek putoval nahoru pomaleji, do menší výšky, ale pak neklesl. - Nakrmený kvásek jde nahoru, a když pak klesne zpět a propadá se mu povrch, říká se mu hladový a je to známka toho, že by se měl přikrmit.)

4) Čtvrtý den kvásek výrazně kysele voní i chutná. Je třeba ho znovu přikrmit. Když nakrmený stoupá nahoru, dá se z něj už péct - ochutí nám těsto a pomůže ho i malinko nakynout, ale na to, aby se dal chléb péct jen z něj, bez droždí, je kvásek stále slabý.
Opravdu silný kvásek máme asi až po 14 dnech pravidelného omlazování.

Možná to vypadá složitě, ale není. Kvásek je v podstatě jen pod naším vedením "zkažená", zkvašená směs vody a mouky....(ještě k fotkám vefotogalerii Žitný kvásek - první dva dny kvásek bydlel v 7dl zavařovačce, až 3. den byl přestěhován do větší, asi 2 l zavařovací sklenice.)
Po 4. dnu kvásek uchováváme buď na lince a krmíme denně (pokud denně pečeme a odebíráme z něj) nebo ho nakrmíme, 1-2 hodiny necháme v teple a pak ho, ne úplně pevně uzavřený, uložíme do lednice. Tam vydrží bez nakrmení 4 - 5 dnů. Poté je třeba ho vytáhnout, hodinku nechat v teple, přikrmit, zase chvíli nechat na lince a teprve pak znovu uložit do lednice. 3-hodiny-kynuti-kvasku.jpg
Tento způsob výroby a uchovávání kvásku rozhodně není jediný. Na internetu jich najdete mnohem více a je jen na vás, který způsob vyzkoušíte a u kterého nakonec zůstanete.
Pravidlem by ale mělo být, že zdravý, hustější kvásek bez problémů zvětšuje svůj objem a naopak - při jakékoliv změně k horšímu (změna barvy, nepříjemná vůně) ho vyhodíte a založíte si nový. Je to jen trocha vody a žitné mouky.

....žitnou chlebovou mouku můžeme začít používat už od 3.dne, ale nemusíme vůbec (kvásek můžeme krmit jen celozrnnou. Pouze musíme počítat s tím, že celozrnná mouka bouřlivěji kvasí.).
....zdravý kvásek má šedou barvu, chlebově nakyslou vůni, konzistenci měkkého těsta a chutná asi jako mouka rozmíchaná s citrónovou šťávou - tedy nic nepříjemného.
....pokud kvásek změní barvu nebo vůni (nesmí smrdět po acetonu nebo jinak neobvykle), raději ho vyhodíme a založíme nový.
....chleba, vykynutý jen kváskem, potřebuje na kynutí mnohem delší dobu, než ten s droždím. Můžeme to řešit tím, že použijeme nejen droždí, ale i 1-2 a více lžic kvásku na ochucení chleba. Ten se pak i méně drobí, déle vydrží měkký, má "chlebovější" vůni i chuť.
....v lednici udržujte kvásku co nejméně - nastavit na několikanásobné množství ho můžete kdykoliv. Pokud ho budete mít hodně a dokrmovat stále stejným navyklým množstvím vody a mouky, logicky (s narůstajícím množstvím kvásku ve sklenici) bude dostávat stále menší množství potravy (mouky). A to pro něj není dobré. Navíc se ve velkém, málo odebíraném množství kvásku hromadí mrtvé kvasinky a další odpadní látky.
Přebytku kvásku je třeba se nějak zbavit. Můžeme ho vyhodit, ale mnohem efektivnější je přidat ho několik lžic do kteréhokoliv těsta na chleba - ochutí ho a pomůže i nakynout. Přidáme-li kvásek do těsta na bagety nebo rohlíky, budou chutnat víc jako dalamánky. Zvlášť, pokud přisypneme trochu drceného kmínu.
V neposlední řadě můžete kus kvásku s návodem na péči o něj darovat. Kamarádovi, sousedce, která ráda peče......darovat kus kvásku je pro každého pekaře ctí.
Cit. z Primapekarna.estranky.cz

William Bengston

17. března 2013 v 13:08 Celkově ozdravné metody
William Bengston & Sylvia Frazer
Chasing the Cure [Honba za Lecebnou Kurou]
Key Porter books Ltd. 2010, Canada

Tohle je velice zkondenzovaný obsah knihy, která se zaobirá výzkumem Williama Bengstona Ph.D mentální léčebné metody s vynikajícím popisem nejen metodologií pokusů, ale i metodologie naučení(se) jak toto lečení provádět.
Výtah jsem napsal z hlavy, aby mne nemohl nikdo nařknout z porušování copyrights.

Historie výzkumu Williama Bengstona začíná poté, kdy se seznámil s tehdy zhruba padesátiletým člověkem Bennettem Mayrickem v létě 1971, který půl roku před tímto setkáním zjistil, že je psychic. William, tehdy student psychologie, se s ním dal dohromady jako uklizeč domů na zakázku a načerno, přičemž se neustále různými pokusy přesvědčoval o Benově neomylnosti v jeho čtení historií z objektů patřících různým lidem. Eventuelně spolu zjistili, že Ben je schopen vyléčit zdravotní problémy. Nechali uklízení a zatímco Ben se živil polečitelstvím "přikládáním rukou", s vynikajícími výsledky s mnoha nemocemi, William se od něj naučil a začali léčit spolu ve dvojici, což zintenzivňovalo a urychlovalo progress léčení.
William v této době zařídil několik pokusů s Benovými schopnostmi v institucích parapsychologie, které ač neuvěřitelné [i pro parapsychology] a úspěšné, neuspokojovaly Williama Bengstona svou relativně nízkou úrovní vědecké skrutiny. Podstatné však je, že Ben ukázal na Elektro Encefalo Gramu [EEG], že dokáže součastně vytvářet ve svém mozku jak vlny Beta, tak vlny Theta, což je považováno za nemožné. V tomto stavu Ben dělal svá "čtení" předmětů a zřejmě i léčení.

Beta = normální denní frekvence mozku = 15 Hz +
Alfa = stále denní, ale velmi utlumenná činnost mozku v odpočinku = 7 - 14 Hz
Theta = normální frekvence lehčího spánku se sny = 4 - 7 Hz
Delta = hluboký bezesný spánek = 1.5 - 4 Hz

Benovou specialitou byl fakt, že se ve svých čteních nikdy nemýlil, stejně jako ve svých diagnózách, a že neměl zlé dny, kdy by nebyl schopen atˇ už číst, či léčit. Byly však choroby, kdy se léčení vždy setkalo s neúspěchem, kam patřily bradavice, chřipky a částečně chronický a dlohodobý revmatismus.

PRVNÍ TEST
William dostudoval Ph.D. v sociologii, začal sám učit, ale po straně pořád s Benem i sám léčil. V té době zařídil první experiment s léčením myší. Experiment proběhl v Královske Colledgi Městské University New Yorku pod dozorem děkana biologického oddělení. Léčení měl originálně provádět Ben, ale na poslední chvíli to odřekl a nezbylo, než aby léčení prováděl William Bengston. Myši byly naočkovány rakovinou se zaručenou úmrtností během 15-27 dní po naočkování. 5 myší naočkovaných smrtelnou rakovinou a léčených W. Bengstonem přiložením rukou na klec 1x 1h denně po dobu 40 dní sice prošlo několika stupni vývoje nádorů, jejich zanícením a otevřením, nicméně, všech pět se vyhojilo a po šedesáti dnech bylo oddělením biologie testováno a shledáno naprosto zdravýma.

DRUHÝ TEST
Druhý test byl ve stejné instituci proveden poněkud jinak. William získal děkana biologického oddělení, profesora fyzikálního oddělení a dva studenty jako adepty, kteří se museli naučit jeho a Benovu metodu, kterou s Benem vyvinuli. Tito adepti měli léčit příští sérii myší naočkovaných stejnou rakovinou. Zatímco profesoři do toho šli z nevěřícnosti, ačkoliv znali výsledky prvního Williamova pokusu, studenti byli výbráni zase pro jejich naprostou nevěřícnost v mentální léčení, ale o existenci a výsledku předešlého pokusu nebyli předem informováni.
Všichni si nacvičili do jisté míry techniku léčení. 14 myší bylo doručeno a naočkováno děkanovým asistentem neléčitelnou rakovinou. Každý léčitel dostal klec se dvěma myšmi. 6 myší bylo drženo v jiné budově jako kontrolní. 1 myš z 8 léčených zahynula, zbytek [7 myší] bylo vyléčeno z rakoviny bez nejmenších stop nemoci. Všechny kontrolní myši zemřely během 27 dnů.

TŘETÍ TEST
Třetí test byl proveden na Brooklynském kampusu Colledge Svatého Josefa pod přímým dohledem tamního děkana oddělení biologie. Děkan také vybral 3 adepty léčitelsví z řad studenstva, tentokrát nedobrovolníky. William dále použil jednu studentku z předešlé skupiny a novou studentku, také nedobrovolnici. Všechny myši byly opět naočkovány stejnou rakovinou. 6 kontrolních myší bylo ponecháno na kampusu pod dohledem děkana biologického oddělení. 4 kontrolní myši byly odvezeny z kampusu a pouze děkan biologického oddělení věděl kam. Ze zbývajících deseti myší dostal každý z pěti léčitelů jednu myš na starost v laboratoři oddělení biologie a jednu myš na léčení doma.
4 kontrolní myši mimo kampus zemřely v termínu 27 dní. 3 kontrolní myší na kampusu zemřely do 27 dní, ale 3 se uzdravily. 3 myši, které byly léčeny na kampusu zemřely, a dvě byly vyléčeny. Všech 5 myší v domácím léčení bylo vyléčeno.

ČTVRTÝ TEST
Děkan biologického oddělení zařídil kontrolní a lehce pozměněný experiment, zaměřený na uvolnění stresu léčitelů. Dva z předchozích nových studentů se tentokrát dobrovolně přihlásili, aby se ujistili, že jejich úspěch nebyl náhodný, a třetí z nich, který svou myš v laboratoři ztratil, chtěl další šanci. Dva noví studenti byli přibráni a zacvičeni. Lečitelé měli tentokrát dovoleno navštěvovat, ale ne léčit, kontrolní myši na kampusu. Autor neříká, kolik myší bylo léčeno doma a kolik na kampusu. Myši které přežily byly utraceny třicátý osmý den, aby byly k dispozici výsledky pitevních nálezů.
Z 11 léčených myší zemřela 1 myš den 31. Pitva prokázala jako příčinu rakovinu.
Z 8 kontrolních myší na kampusu 1 zemřela během 27 dnů. U 7 myší byla pitvou prokázána budˇremise, nebo plné uzdravení. 4 controlní myši mimo kampus zemřely během 27 dní.
Všechny dosavadní experimenty měly úhrnem úspěch 87.9% léčených myší, 69.2% controlních myší na kampusu, a 0% controlních myší mimo kampus.
Autor provedl ještě další čtyři myší pokusy s rakovinou na různých Amerických institucích s porovnatelnými výsledky. Dále ve své knize autor popisuje mnoho případů léčebných zkušeností s lidmi, s několika hlavními poznatky.

POSTŘEHY
 • Je spousta lidí, kteří se přes všechny řeči nemohou smířit s tím, že budou zase zdraví a že budou muset zase vzít na svá bedra své zodpověednosti, namísto pohodlí nemocného člověka. Tento psychologický přístup je často následován neúspěchem jakékoliv léčebné kůry, i této.
 • Mentální léčení přikládáním rukou nehubí to, co je v těle špatné, ale dramaticky podpoří vlastní obranu těla, tedy imunitu, která ho léči.
 • Lidé, kteří podstoupili ozařování a chemoterapii, jsou touto metodou ve své naprosté většině nevyléčitelní. Důvodem je skoro kompletní zničení imunitního systému těmito zákroky.
 • Metodu se naučili všichni, kdo tomu věnovali čas a námahu.
 • Léčení skupiny myší se stejnou rakovinou nejspíše způsobilo léčení skupinové, které zahrnulo I kontrolní myši na kampusech. Zde se nabízí možnost, že velká skupina lidí se stejným problémem může ovlivnit nezúčastněné lidi v okoli se stejným problémem a vyléčit je také. Praktikování léčitelství touto metodou přináší nárůst psychyckých léčitelských schopností a eventuelně vede ke schopnosti léčit druhé na dálku, nezávisle na vzdálenosti. Totéž zvyšuje I psychické schopnosti čtení z objektů.
 • Léčitelé jsou schopni léčit i sami sebe.
 • Čím je čerstvější zranění či nemoc, tím rychleji se léčí. Jeden Benův a jeden Williamův případ uvádí v podstatě instantní vyléčení (20 minut) zranění bez jakéhokoliv zajizvení ran.
 • Jakákoliv víra, či přesvědčení, ať už pozitivní či negativní, náboženská nebo jiná ztěžuje a zpomaluje průběh léčení, zatímco nevěřícnost a skepticismus léčených ji usnadňuje a urychluje. Zde však také platí, že pokud léčený nacvičuje tuto léčivou metodu, usnadňuje to dramaticky průběh léčení.
 • Léčitelé většinou cítí v levé dlani teplo a také proudění čehosi z levé ruky přes tělo léčeného do pravé ruky. Přímé přiložení na tělo nemocného není podmínkou léčení, ale intuitivně je to někdy praktikováno. Pocit tepla v levé dlani zároveň pomáhá při diagnostice místa na těle pacienta, kde je potřeba přiložit levou ruku a léčit toto místo. Místo nemusí být tam, kde se předpokládá ohnisko nemoci.
 • Skutečné ohnisko (místo) v pacientově těle se hlásí vnímaným teplem. Nicméně, tento pocit se nedostavuje vždy, a není nezbytně ukazatelem, že dochází k léčení.
 • Léčitel cítí intuitivně délku jednotlivých léčitelských sezení a nemá smysl je prodlužovat, jenom opakovat. Tato intuice, jak dlouho a jak často, přichází s praxí. Celková délka léčení je individuální jak pacientům, tak léčitelům a nemocem. Autor doporučuje přetáhnout délku léčení, ale ne sezení.
 • Případná nervozita, stress a jiné osobní a momentální stavy léčitele lze velmi dobře vyvážit intenzivní momentální aplikací nacvičené metody.
 • Mentální záměr léčení není v této metodě nutný, ani prospěšný během léčitelského sezení. Léčitel se nesoustředí na uzdravení léčeného, ale na svoje mentální uvolnění a metodologii. Záměr však pomáhá před začátkem sezeni.
 • Léčitel se během praxe naučí používat metodologii automaticky. Dokonce se naučí při sezení příležitostně mluvit s jiným pacientem, či přítomným příbuzným, nebo poslouchat hudbu atp.
 • Léčitel se může eventuelně naučit léčit i na dálku metodou, při které si nějaký osobní předmět pacienta vloží přes noc pod polštář. Je prý to však velice vyčerpávající metoda a nedoporučuje se, pokud nejde o něco velmi osobního, či důležitého.
 • William Bengston důrazně varuje, že léčitel si nemůže za léčení určovat sazby. Jedině může přijímat, co mu pacienti sami nabídnou jako dar.
 • Léčitel by se také měl naučit ovlivnit vodu a bavlnu. Jak voda, tak bavlna, jsou schopny si podržet vliv léčitele a přenést ho na pacienta a tuto schopnost si drží velmi dlouho. Při jednom z oficiálnich pokusů byla podstatná část skupiny myší vyléčena podáváním ovlivněné vody.
 • Pacient jednou vyléčený ze specifické choroby se stává proti této chorobě imunní.
 • Imunita proti specifické chorobě se přenáší alespoň u myší i transfúzí a transplantací tkáně a možna se také předává potomkům.
 • Léčitel si musí nutně vymezit čas na sebe, svou rodinu a své zájmy, jinak se uléčí k smrti.
METODA NACVIČENÍ MENTÁLNÍHO LÉČITELSTVÍ
A] Budoucí léčitel [adept] si udělá seznam minimálně 20 svých životních přání, naprosto sobeckých a osobních, beze stopy altruismu.
B] Adept si ze seznamu vytvoří mentální obrazy dosažení těchto přání.
B1] Tyto mentální obrazy musí vyjadřovat jejich uzavření, nikoliv process jejich dosažení. Jako příklad: "Chci nového Bavoráka." Představa není jak na něj šetřím, či vydělávám, či jak sedí v prodejně, ale jak v něm jedu.
B2] Absolutně nezáleží na tom, jak nerealistické se toto přání může jevit. Chcete-li letět jednou v životě na Měsíc, udělejte si mentální představu, jak se po něm procházíte.
B3] Čistě z etického hlediska byste měli požádat kteroukoliv osobu zahrnutou do vašeho přání o její svolení. Není to ale podmínkou.
C] Adept si tyto mentální obrazy musí zafixovat do paměti, jeden po druhém tak, aby si byl schopen kterýkoliv okamžitě ve své mysli vybavit.
C1] Jakmile adept tohoto dosáhne, musí si začít trénovat mentální "listování" těmito obrazy od začátku do konce, od konce na začátek a eventuelně kdykoliv a kterýkoliv namátkou.
C2] Tento proces se s trénováním stále urychluje. Začátek vypadá jako dost obtížný, ale proces se zlehčuje praxí.
C3] Pokud se adeptovi nějaké přání vyplní, musi ho nahradit jiným.

No, a to je vše. Tato metoda způsobuje navození stavu mozku, kdy mozek nejenom produkuje naráz frekvence vlnění normalně příslušné jak stavu bdělému, tak stavu normálně příslušícímu spánku, ale také dost vysoké frekvence Beta 30 Hz a výše, tedy veliké mozkové bdělosti.
Navíc je také synchronizuje do harmonických závislostí. Právě tento stav léčitelovy mozkové činnosti jakýmsi způsobem napomáhá velice zázračně léčenému, aby si poradil i s velice těžkými onemocněními, stejně jako s úrazy.

Převzato z Fórum u Pramene

Kalísie vonná II.

17. března 2013 v 13:04 Ostatní
pokr. článku Kalísie vonná I.

Upozornění
Nejezte jídla smažená, příliš kořeněná, solená, mnoho cukru a cukrovinek, živočišných tuků.
Pro přípravu jídla používejte jen rostlinné oleje.
Po dobu léčení se někdy snižuje chuť k jídlu, ale to nevadí, protože samotný balzám obsahuje
1600 Kcal denně.

Po celou dobu léčení a minimálně ještě rok potom je zakázáno:
Kouření, alkohol, současné léčení jinými metodami (chemo.., radio.., rostl. jedy, urinou). Nelze pít ve větším množství ovocné a zeleninové šťávy. Po dobu léčby vyloučit masné a mléčné produkty, cukr a sůl, brambory, kvašený chléb.
Přednost dát rybám, sýru, ořechům (kromě arašidů), syrové zelenině, šťávě z řepy a mrkve, obilné kaši.
Hladovět se nesmí.

Léčebný recept byl velmi účinný při rakovině žaludku, prsu a plic a to jen ve druhém a třetím stadiu rakoviny. Byl zaznamenán případ vstřebání adenomu prostaty. Lidé píší o vyléčení polyartritidy, kloubů i žal. vředů. Nedoporučuje se užívat ve čtvrtém stadiu nemoci. Je to zkušenost a odezvy čtenářů časopisu ,,Věstník Naděždy'. Nebyl zaznamenán ani jeden případ vyléčení čtvrtého stadia, jen pouze občasná zlepšení.

U některých nemocných s bronchiálním astmatem a rakovinou se jevila menší citlivost na lihový
extrakt, který brali po čajové lžičce a později po desertní lžičce a neobjevily se žádné nežádoucí
účinky, ale nemoc rychleji odezněla. Ovšem nemocní, kteří takto experimentovali, říkají, že tento intenzivní příjem nebyl delší než tři týdny a potom týdenní přestávka, kdy si brali enterosorbent. Po přestávce přešli na standardní příjem extraktu Zlatého vlasu.

Odvar z listů podle standardního receptu a ze zkušeností nikdy nevyvolal žádné vedlejší nežádoucí účinky, ale jen výborné ozdravení při všech nemocech trávicího ústrojí.
Dávat listy na velké, odkryté rány, při hlubokých spáleninách na dlouhý čas, se nedoporučuje.
V prvé dva dny dochází ke značnému zlepšení povrchu rány, ale po třech dnech už se projeví alergická reakce. Lepší je pro tento účel využít šťávu z oddenků a naředit ji převařenou vodou 1:3 až 1:5.

Ze všeho uvedeného je možno udělat jediný závěr.
Léčivá skladba látek Zlatého vlasu je velmi silná, zvláště hlavní stvol a proto je správné dodržovat dávkování.

A ještě poslední rada. Dříve než se použijí části rostliny pro přípravky, je nutno je ponechat při 2-4° C v chladničce v polyetylenovém sáčku 14 dní. Listy stačí chladit pouze 3 dny.
V částech rostliny oddělených se tvoří látky ,, záchrany uhasínajícího života" a preparát je účinnější.

Odezvy čtenářů, několika lidí, kteří zkoušeli na sobě nebo na svých blízkých
udivující léčebné vlastnosti Zlatého vlasu.

…je to opravdový zázrak
Před osmi lety mne nečekaně překvapila prudká bolest mezi 4 a 6 obratlem. Neměl jsem sílu pohnout hlavou či zvednout ruku. V místní poliklinice mne vyšetřili a stanovili diagnózu, je to osteochondróza 4 a 6 obratle a dali mne do 2 skupiny invalidity. Určili léčení: injekce, masáže, masti. Ale to vše nezmenšilo moje strádání.
Na pomoc mi přispěchala kolegyně v práci, V. P. Kastrinicová . Doma už dávno pěstovala Zlatý vlas (vždy měla po ruce hotový extrakt). Tím jsem natírala 3 - 4 krát denně krční obratle a hruď tak aby se vstřebal. Pak jsem na 4 krát složila obvaz namočila extraktem a dvakrát denně dělala kompresní obvaz, ale to už je minulost, už je po bolesti.

Léčivý účinek této kouzelné rostliny mne zaujal. Dověděla jsem se, že extrakt lidé používají též vnitřně při tuberkulóze, cukrovce i polypech.

V roce 2001, to jsem ještě pracovala ve škole, mne srazilo auto. Řidič ujel a já jsem zůstala ležet v louži ledové vody se zlomeninami, krvácením a otřesem mozku. V nemocnici, když jsem se probudila mi řekli, že jsem vstala z mrtvých. Zašili mi rány, údy zasádrovali. Po dvou dnech, po oživení, mě zmodrala kůže na levé noze, která nebyla zlomená, od paty až do pasu. Když přišla na návštěvu moje přítelkyně V. P. Kastrinicová a po čas návštěvy mi natírala nohu, modřiny druhý den zmizely.
Potom, bez vědomí lékařů, po dobu 10 dnů jsem pila extrakt ze Zl. vlasu po desertní lžičce 3 krát denně před jídlem (žádná alergie u mne nevznikla). Udělala jsem přestávku 7 dní a následující dva 10 denní cykly jsem už pokračovala doma. Za měsíc jsem mohla sedět, za další měsíc mi dali berle a za čtyři měsíce jsem vyšla s holí na ulici.
Nyní chodím už bez hole a jezdím hromadnou dopravou, dělám jakoukoliv práci.

V červnu minulého roku postihla moji přítelkyni prudká bolest v břiše. "Záchranka" ji odvezla do Kujbyševské nemocnice. Určili jí rakovinu střeva, operovali a udělali vývod. Za 3 měsíce měla jít na kontrolu. Po celou tu dobu pila extrakt po 25 kapkách a přikládala si obvazy s extraktem Zl. vlasu na jizvu. Za 3 měsíce při kontrole jí lékaři odstranili vývod a ránu zašili. Místo jizvy jí zůstala jen tečka, po vývodu. Proti všem předpovědím se uzdravila, ve svých 70 letech vrátila do práce a cítí se dobře.

Bratra jiné mé přítelkyně po 2 a půl měsíčním léčení na onkologii poslali domů umírat - rakovina žaludku s metastázemi, na operaci už bylo pozdě. Začal pít extrakt po desertní lžičce. Za tři týdny se hemoglobin zvýšil ze 42 na 120, začal se lépe cítit, nabíral váhu. Kontrola v nemocnici ukázala, že zmizely metastázy a hlavní nádor se rozpadl.
Je to taková záhadná kouzelná léčivá rostlina Zlatý vlas!
Rozpěstovala jsem si na okně celou plantáž. Pro každý případ !!
Aleksandra Alexejevna Davídenková 192242, město Sankt-Petěrburg, ul. Bucharetskaja,
d.23 Korp. 1, byt 922

Zlatý vlas mám - operace není nutná!
V roce 1980 jsem měla složitou operaci na odstranění polypů v tlustém střevě. Zjistili mi to při lázeňském léčení v Essentukách. Rychle jsem se vrátila domů a hned na operaci, protože polypů bylo mnoho. Zázrakem jsem zůstala na živu. V roce 1993 mě znovu objevili polypy, v roce 1997 jsem je stále měla a v roce 1999 jsem prošla opět kontrolou, bylo to dost bolestivé. A co myslíte, polypy u mě neobjevili !! Určitě proto, že já piji léčivý extrakt Zlatý vlas, od roku
1987 neustále a přestávku mám jen tehdy, než mi znova narostou oddenky na rostlině.

Dříve mne bolely játra a ještě od války jsem měla nulovou kyselost žaludku a nemocnou slinivku. Nyní mě uvnitř nic nebolí.
Extrakt dělám ve vodce a když není, tak v ředěném lihu. Odřežu 15-17 kolének ne více, zaliji 0,5 lt vodky a 12 dní luhuji. Jednou denně, 30-40 minut před snídaní piji po desertní lžičce s vodou, asi 40ml.
Nyní mi je 77 let a věřím, že žiji proto, že piji podle tohoto receptu Zlatý vlas. To mi dala jedna babička na vesnici v Kurganské oblasti a říkala : "U nás se říká, celá vesnice pije, tak pij taky, moje milá" … A já už 14 let piji.

Když u mne při prohlídce doktorka nenašla polypy, chtěla jsem, aby mi řekla, že jsem opravdu bez polypů, že nechci nějaké uklidňování. Doktorka mi řekla, že nemá žádný důvod mne uklidňovat, že jsem zdravá, a já jsem si tehdy uvědomila, co to znamená, Zlatý vlas nebo vlastně Živý vlas, to už je jedno, ale dobře vykonal svoji práci. Já ho užívám dosud i když jen v menších dávkách, jen jako prevenci. To je moje zkušenost o Zlatém vlasu, on léčí vše.
Alexandra Jemejanovna Plochích, 630025, m.Novosibírsk, ul. Tenistaja, 25-12.

Mazání na bolavé klouby
Výborné mazání pro pohybové ústrojí je možné připravit takto. Vložit 35-40 kolének Zlatého vlasu do 0,5 l Bišofitu (bišofit je minerál asi 200mil. let starý, těží se v Rusku a na Ukrajině. Obsahuje řadu min. látek a léčivě působí na kloubní a kožní nemoci. Neúčinnější je z Poltavy na Ukrajině). Luhuje se 14 dní. Potom se scedí a používá, buď natíráním nebo kompresní obvazy na noc.
Toto radím všem nemocným ve městě i na vesnici používejte tento recept s Bíšofitem, určitě vám pomůže.

Časopis "Pensioněı"' m. Jekatěrinburg

Rostlinu "Zlatý vlas" já používám pro léčení od roku 1987
Poznala jsem ji před mnoha lety u své babičky. Lidé tam říkají,,Živý vlas" a to proto, jestliže se odtrhne kousíček listu, tak se z pletiva táhnou tenoučké nitky nazelenalé barvy. Babička mi řekla: "Nikomu o něm neříkej, pokud tobě samé nepomůže".
Stalo se, že onemocněla moje sestra. Objevila zbytnění, (nádorek) v levém prsu. Lékaři říkali, bude nutná operace, ale já jsem jí pomohla. Na prso si přikládala kompresní obvazy z listů Zlatého vlasu a současně jsem z kolének připravila extrakt: 13-15 kolének fial. barvy nařezala na kousíčky po 2cm a dala do lahve s 0,5l 70% lihu. Ve tmavém místě se to luhovalo 10 dní.
Dávala jsem jí jednu polévkovou lžíci před jídlem (často tak silná dávka vyvolá alergii). Také jsem ještě přikládala extraktem vlhčený obvaz, střídavě s obklady z listů. Postupně se nádorek rozpadl a zmizel.

S pomocí tohoto zázraku jsem se i já sama zbavila krvácejícího žaludečního vředu. Vždy na noc jsem žvýkala 1 kolénko fial. barvy a zbytek vyplivla. Ráno, asi hodinu před snídaní jsem dělala to samé.

Když se u syna mé známé na zápěstí objevil otok velikosti ořechu, rozhodli jsme se udělat kompresní obvazy. Položili jsme na otok rozmělněný list a na něj polyet. folii, vatu a obvaz. Vždy po 12 hodinách se obvaz vyměnil. Za 14 dní otok vymizel.
Sousedka měla paradentózu. Poradila jsem jí, aby si na noc přikládala k dásním lehce nařezaný list a kryla jej folií a obvazem. Za 14 dní přestala krvácet a dásně zpevnily.
Stejným způsobem jsem si vyléčila otoky bolavých prstů na nohou u sebe, ale také u mých přátel, kterým jsem to poradila.
Moje 87 letá matka si vyléčila podagru na rukou. Prsty byly zkroucené a nepohyblivé. Nyní jsou rovné, díky obkladům z listů Zlatého vlasu.
Taková je to zajímavá rostlina. Doporučovala bych ji do každé rodiny.
Olga Anatoljevna Dubrovskaja, 143989, Moskovskaja obl., m. Zeleznodorožnyj, ul.Žilgorodok 49-6.

Domácí žen-šen
Tato historie začala v roce 1964, když mě poslali do nemocnice s alergií. Dělali mě nosní testy, zkoušeli na různé alergeny, ale vždy znova od června do září jsem byl nemocen. Doktor mi doporučil odstěhovat se jinam. Učinil jsem to a 17 let jsem žil na Severu. Když jsem se potom vrátil, alergie se znovu objevila - stěží jsem dýchal. Dcera dostala květinu Zlatý vlas a já jsem začal pít výluh z něj, když se u mě začala objevovat dušnost. Nejdříve jsem to zkoušel několik doušků a potom již pravidelně hodinu před jídlem malý doušek asi desertní lžičku třikrát denně
Dneska po třech letech už sı na bývalou nemoc ani nevzpomenu a ještě jsem se také při tom zbavıl hemeroıdů.

Ale v roce 2002 mě postihlo nové trápení. Moje žena dostala infarkt. Netrvalo mi dlouho abych vědě|, jak jí pomoci, Přıpravıl jsem si výluh ze Zlatého vlasu a ženu jsem od paty k hlavě a od hlavy k patě natíral. Pomohlo to, narovnala se jí ústa a postupně začala ovládat i postiženou nohu. Také mne napadlo, že bych mohl pomoci i sobě. Jsem dost obézní a často mě bolely holeně i klouby. Zkoušel jsem různé recepty, ale pomohl mi až extrakt ze Zl. vlasu. Zase chodím
jako srnka, jako ve dnech své mladosti. Kromě toho, když mám silný kašel, tak žvýkám kousíček listu a kašel zmizí.

Žena si ještě přidává šťávu ze Zl. vlasu do očních kapek (já Se bojím, protože by mohla mít alergii, jak se o tom zmiňuje pan Ogarkov). Jí se ale zdá, že se vidění už nezhoršuje a stále zůstává u 4 -5 jednotek. Tento "náš kvítek" si získal u nás jméno jako opravdový žen-šen a nemůže proto nikoho překvapit, že jsem se rozhodl vysadit ho ven, na zahradě u chaty.
Doma ve vodě jsem zakořenil vrcholové růžice listů, potom je přesadil do malých květináčů a po jarních mrazících, v dubnu vysadil do půdy s přidáním kompostu a dřevitého popela.
Ve volgogradském horkém létě jsem musel každý den zalívat. Rostliny se dobře ujaly, rychle rostly a brzy potřebovaly bambusové tyčky na oporu. Oddenky byly silné a šťavnaté. Za léto jsem je 3 krát sklízel.

Výluh si dělám silný, nařežu 4 oddenky po 15-20 kolénkách do 1 litru vodky a ponechám na tmavém místě jeden měsíc. Potom procedím a držím v chladničce nebo sklepě.
Na podzim seřežu celou rostlinu a spolu s listy dám do 3 litrové baňky a přiliji 2 litry vodky nebo lihu a luhuji měsíc.
Vyzkoušejte tento pozoruhodný prostředek pro své zdraví i vy.
Vladimír Kírilovič Lotochin, 400031, Volgograd-31, pr.Kanatčikov, d. 15, kv. 10.

Už více než tři roky piji výluh z listů Zlatého vlasu přesně podle rady pana Ogarkova
Jeden list, ne menší než 20 cm (nebo dva menší) roztrhám na kousky, kladu do emailované nebo skleněné nádobky, zaliji vařící vodou a mírně povařím 5 minut. Zakryji a 24 hodin ponechám vychladnout. Piji 3 krát denně po 50 ml vlažné, 40 minut před jídlem. Listy k použití musí být ze starší rostliny, na které už vyrostly postranní oddenky s nejméně 9 kolénky.

Na začátku jsem si chtěla vyléčit pouze bolesti žaludku a špatné trávení, ale udivilo mne, že polevily i jiné zdravotní problémy. Byla jsem nemocná chronickou revmatoidní polyartritidou v pracovních 35 letech. Kdo zná tuhle nemoc, ví co to je, Nesnesitelné bolesti, náhlý nástup nepohyblivosti, zápaly a otoky šlach a kloubů . Čím mne tehdy léčili, neléčili.
Každoročně, někdy i dvakrát v roce jsem byla v nemocnici, měsíc i dva. Každé dva roky jsem byla v radonových lázních v Chmelniku (celkem 14 krát). Vypila jsem ohromné množství různých léků, i hormonálních a od toho jsem ztratila možnost otěhotnět. Roky jsem užívala Delagil, který má nedobrý vliv na zrak. Nic mi nepomohlo a když mi bylo 48 let, posudková lékařská komise mi navrhla odejít do důchodu, nesouhlasila jsem. Nechtěla jsem, protože bych ztratila výhodnou
práci a později měla nízký důchod.

Vyzkoušela jsem také všemožné lidové metody léčení, ale všechno bylo neúčinné. Tak jsem se protrápila polovinou života. Někdy jsem přemýšlela, jestli by mě nebylo lépe něco vypít a ráno se už neprobudit .
A tak jsem ještě v roce 2000 začala užívat Zlatý vlas. Brzy se mi upravila gastritida, jazyk byl čistší, žaludeční potíže zmizely. Ale polyartritida se neměnila ani po roce užívání. Dále mne pronásledovaly bolesti i otoky kloubů a snížená pohyblivost. Už jsem ani nepočítala se zlepšením a pomalu se smiřovala se svým trápením.
Ale něco málo času po roce se mi zdálo, že bolesti ustupují, jsou slabší, snad i pohyblivost se lepší, také jsem nemusela užívat tolik tablet proti bolesti.

Od začátku roku 2001 jsem tehdy postupně tablety přestala užívat vůbec a nyní, více než dva roky žiji bez bolesti. Klouby se staly pohyblivými a už se mi prsty nekroutí, mám pohodu. Sama sobě nevěřím, že ta strašná Ietitá můra zmizela, že se to trápení ztratilo.

A ještě se mi zlepšil zrak. Asi 30 let mám brýle. Nejprve +1,5 a potom 2,25 dioptrie. Jednou se mi stalo, že při čtení jsem špatně viděla, jako v mlze. Musím asi brzo k lékaři. No, pomohla mi náhoda. Brýle se mi někam ztratily, tak jsem si vzala ty staré, slabší+1,5, a já s nimi dobře viděla!! A za nějaký čas se historie opakovala. V brýlích +1,5 dioptrie jsem viděla špatně a bez brýlí lépe!! Nyní bez brýlí čtu, pletu, háčkuji i vyšívám.

Musím ale říci, že i když Zlatý vlas je úžasný lék, tak všem lidem nepomáhá stejně. Například, moje známá si chtěla vylepšit zrak, ale i když ji přestala bolet játra, zrak se jí nezlepšil. Ve druhé rodině se léčili muž a žena. Ženu přestaly bolet ledviny a játra odložila i brýle, ale u muže nenastala žádná změna, myslím si, že je to tím, že on na vyléčení nevěřil.

Od ledna roku 2002 piji současně s vodným výluhem Zlatého vlasu i protirakovinový balzám, protože u mne objevili rakovinu plic v 6. stadiu a poslali mne domů umírat. Uplynul rok a já dosud žiji a sama se o sebe postarám. Je mi téměř 72 let, ale umírat se mi nechce, věřím, že mě Bůh pomůže vyléčit se, jako až dosud, aby se mohli na mém příkladě vyléčit i jiní lidé a už nikdo netrpěl a ani na rakovinu neumíral. Až budou nějaké změny, zase napíšu.
Stefanie Marcelevna Dmítrijenková,69050, Ukrajina, m. Záporožfi ul.Kosmičeskoja, 116-83

Močové kameny zmizely …
Před půldruhým rokem jsem se dověděl od souseda na chatě o výborném léčivém účinku pokojové rostliny, které říkají ,,kukuřička". Prohledal jsem všechny knihovny v Kišiněvě, abych se dozvěděl co to je za rostlinu a jak se vědecky jmenuje. Ukázalo se, že je to Callisia fragrans ( Lindl.), Woodson, Kalisie vonná, lidově: Domácí žen-šen, kukuřička, Živý vlas, Venušin vlas, Zlatý vlas. Poslední pojmenování se vyskytovalo v tisku nejčastěji. Rozhodl jsem se vyzkoušet ty léčebné účinky, tak říkajíc, na vlastním těle a to ne v nějakých extraktech v lihu či ve vodě, ale nově, žvýkat přímo odříznuté oddenky z rostliny. Tak přece musí být plně zachovány všechny léčivé vlastnosti. Ubezpečil jsem se, že léčivé látky jsou nejen v oddencích, ale i v listech, stonku a dokonce i v kořenech.

Podle mých zkušeností jsou nejlepší oddenky. Žvýkal jsem je o délce 2-3 cm třikrát denně, půl hodiny před jídlem. Z počátku jsem užíval jen dvakrát denně po dobu 15-30 dnů. Nyní žvýkám každodenně třikrát, už celý rok. Žádné alergie nenastaly, jen dobré výsledky.

Byl jsem stále v dobré náladě, měl jsem chuť do práce. Za druhé, zlepšilo se trávení, přestala mne pálit žáha, už mě netrápila zácpa a také už žádné močové kameny a to jsem se s tím 15 let léčil a jezdil po doktorech a lázních. Ještě než jsem začal se žvýkáním oddenků začal se mi dělat šedý zákal a ztrácel jsem zrak. Asi za měsíc po užívání se mi to zastavilo a nyní vidím trochu lépe.

Také tlak se mi upravil a beru polovinu tablet. Asi jsem měl narušenou výměnu solí, protože jsem měl bolesti kloubů, osteochondrózu. Za dva měsíce žvýkání zmizely ostruhy a můžu se bez bolesti pohybovat. Nemám horkost na rtech, ani rýmu, angínu a dásně mám pevné.
A.D.Muftijev, 277038, m. Kišíněv, uI.Dečibal, d.84, kv. 38.

…Chci ještě doplnit, co to je ta záhadná, léčivá a úžasná rostlina, ten "Zlatý vlas" …
Často se mě lidé ptají: Nikde není v literatuře popsána rostlina "Zlatý Vlas", tak odkud máte ty informace o těch léčivých účincích? Prostě a jednoduše. Dostal se mi do rukou článek, který popisoval velice všeobecně účinky této rostliny. Tak jsem poprosila jednu tiskovou agenturu, aby otázku o léčivých účincích pod mým jménem položili čtenářům.

Z nejrůznějších částí bývalého Sovět. svazu mi začali lidé psát a dělit se se mnou o své zkušenosti s léčením pomocí přípravků ze "Zlatého vlasu". Také jsem získala anotaci od lékaře - homeopata V. N. Ogarkova, který tam popisoval svoje zkušeností s léčením. Ale jedno tam nenapsal a to, že rostlina se množí jenom vegetativně. Boční oddenky s kolénky se použijí na přípravu extraktů a listová růžice se ve vodě zakořeňuje. Pak se přesadí do zahradní půdy do nádoby (květináče či truhlíku) nebo v létě se může pěstovat i na záhoně.

Připomínám, že šťáva v rostlině je v každé části rostliny stejná. Rostlina během vegetace může dát 4 i více bočních oddenků, ale někdy ani jeden .
Základem dobrého dalšího růstu je, aby ve vodě rostlina dobře zakořenila. Nespěchejte, když uvidíte první malé kořínky. Přeji, aby to všem dobře rostlo.
Rajsa lvanovna Moňkovskaja,69035, m.Zaporožje, pr.Majokovskovo, kv. 2 .

pokrač.

Brusinky

13. března 2013 v 20:54 Bylinky
Brusinky fungují báječné proti zánětu močového měchýře, nejlépe si je nasbírat sám a udělat zásobu pro ty, kdo na to trpí. Jinak lze i koupit.
Také výtečné jako prevence proto virózám.

Bez černý

13. března 2013 v 20:34 Bylinky
BEZ ČERNÝ

…..až bude ten pravý čas na sběr bezu, tak abychom věděli co a jak.

Při sběru samotném ponechte na keřích minimálně tři čtvrtiny placatých květenství bílé barvy, aby mohly plnit i svoje další úlohy.

- Sbíráme co nejdále od silnic a dalších míst znečištění
- Pro sběr je nejlepší proutěný košík, kam květy volně pokládáme.
- Bez černý patří mezi ty rostliny, u kterých je nejlepší sběr v dopoledních hodinách, kdy ještě tolik nepraží ostré slunko, popř. po dešti, kdy proudí nejvíc mízy.
- Sbíráme pouze ty laty, které mají všechny květy již zcela rozvinuté
- Sušíme rozložené, zvolna, za přístupu vzduchu, ne na slunci, nejlépe na půdě

Čaj z květenství bezu je velmi účinný:
- při zánětech průdušek (je potopudný)
- proti migréně
- při bolestech nervového původu
- je močopudný a mírně projímavý (proti zácpě)
- při zánětu trojklanného nervu
- pomáhá při kloubních onemocněních
- a mnohých dalších

Při kloubních a svalových onemocnění si můžete zabalit na noc postižené klouby nebo svaly do listí z bezu nebo lze vyrobit i olejové mazání z květů, listů a plodů.
Údajně pomáhá i při ischiasu, ústřelu zad a při výhřezu plotýnek.

Při vnějším užití velmi pomáhá na bolesti hlavy, uší, zubů (zde pomáhá i pouhé žvýkání čerstvé větvičky) a při křečových žilách. Jeden známý vyzkoušel obklad z květů i při hemeroidech a velmi si ho pochvaloval. Hemeroidy se zatáhly do pozadí:-).

Kamarádka pak používá odvar z bezového květenství na údržbu vlasů. Jsou zdravější a lesklejší. A jdou lépe rozčesávat.

Když vás náhodou postihne nachlazení, kašel, průdušky, chrapot, bolest v krku v době květu (květen-červen), udělejte z čerstvého květu, nejlépe i s přidáním květu lípy, pokud už je také, čaj (natrhat květy, omýt, v hrnku zalít hrst květů horkou vodou, 10 minut pařit, scedit), oslaďte medem a ráno budete jako rybička.
Čerstvé byliny mají proti sušeným mnohem větší účinnost.

Máte problém s hlodavci?? Vsuňte jim do děr několik listů z bezu. Spolehlivě se odstěhují. Nevoní jim to.

Kalísie vonná I.

9. března 2013 v 21:15 Ostatní
Kalísie vonná


Seznamte se s novou rostlinou!

Opět nová rostlina z pokladnice přírody. Je krásná svojí zelení, ale může být i velmi prospěšná vašemu zdraví. Obsahuje mnoho biogenních, účinných látek.
Tolik se toho už o rostlinách napsalo, může znít pochybovačně, ale zkušenost a nejlépe vlastní zkušenosti vždy nejjistější.
Proč se tedy neseznámit s novou rostlinou, s Kalisií vonnou…

Už o ní vím zcela jistě, že její šťávy odstraní bradavice. I když to trvá měsíc, je to bezbolestné. Když trochu ,,škrábe" v krku, žvýkáním asi 1-2 cm listu se zabrání virové nákaze, rostlina získá svou cenu časem, podobně jako Aloe, která se dnes už pěstuje na plantážích.
Ne každému se však každá rostlina hodí, ne každému může vyhovět.
Musíte to zkusit. A i kdyby se nehodila pro vaše neduhy, budete mít doma novou zelenou přítelkyni, kousíček krásné, nenáročné přírody.
Seznamte se!

Už v bývalém Sovětském svazu, ale hlavně v současném lidovém léčitelství v Rusku nyní
prudce roste zájem o pokojovou rostlinu Callisia fragrans z čeledi Commelinaceae. Tato rostlina se pěstuje jako pokojová více než 100 let. Jako významná léčivá rostlina je známa 20-25 let.

V Rusku má řadu lidových názvů: Zlatý vlas, Domácí ženšen, Dálně Východní vlas, Venušin vlas, Živý vlas, kukuřička… Lidoví léčitelé, Korzunova, Bělov, Polevaja, Semenova a jiní učinili tuto rostlinu velmi populární. Především lidový léčitel, homeopat, V. N. Ogarkov prověřil a soustředil zkušenosti dvaceti let trpělivě práce praktického léčení a zkušenosti lidového použití unikátní rostliny " Zlatý vlas", jak jí lidé říkají v Rusku. V této publikaci, která je jen stručnou informací o použití rostliny Callisia fragrans, jsou nová zajímavá poznání. Všechny texty receptů jsou překlady ruských lidových zkušeností. Najdete zde možná návod, novou, účinnou možnost k léčení vašich onemocnění a určitě dobrou prevenci pro udržení zdraví a dobré kondice. U nás je Kalisie téměř neznámá, i když je to pěkná pokojová rostlina. To je také důvod k seznámení. Účinnými látkami této rostliny se začali vědci USA a Kanady zabývat teprve od poloviny min. století. Když se rozhodnete rostlinné části používat, držte se doporučených rad a vyzkoušených receptů.
Moudrý Paracelsus řekl před staletími :
Vše, co člověk požije může být lék i jed, rozhodující je dávka.

Callisia fragrans (Lindl.), Woodson, Kalísie voňavá
Kalísie je robustní vytrvalá rostlina se dvěma typy výhonů. Jsou to výhony vertikální, S masitými listy, dvouřadě střídavě na výhonu, který dorůstá 50-100cm výšky a připomínají kukuřici.
Listy jsou tmavozelené 20-30 cm dlouhé a 5-6 cm široké. U dospělých rostlin vyrůstají z hlavního výhonu horizontální lianovité, nafialovělé oddenky (stolony) složené z kolének, ukončené rosetou listů.
Odřezáním a zakořeněním koncové rozetky ve vodě se rostlina může snadno rozmnožovat.
Při dobré péči starší rostliny vykvétají, v dlouhých vijanech bílými kvítky. Zajímavé je, že hodinu i dvě před deštěm, bílé kvítky začnou slabě příjemně vonět po hyacintech.

Původní vlastí Kalísie je Mexiko a tropická Amerika. V tropech roste ve stínu vysokých dřevin.
Miluje vláhu, teplo a nepřímé sluneční světlo. Na prudkém slunci se často listy pálí.
Kalísie má významné léčebné vlastnosti. Rostlina se využívá pro léčení, když vyroste na oddencích nejméně 9 kolének a tyto se zbarví do hnědofialova. Účinnými látkami jsou hlavně flavonoidy kvercetin a kempferol. Dále jsou to fytosteroly, kyselina g-linolenová, vit. skupiny B-, vit. C, PP, minerální látky, Ca, železo, chrom, bor, měď a Selen.

Kalísie, to je rostlinný biogenní stimulátor
V roce 1898 významný ruský oftalmolog, prof. S. S. Golovin, napsal stať ,,O slepotě v Rusku".
Na každých 10 000 lidí připadalo 30-40 Slepců. Oční onemocnění, trachom a glaucom každý rok
posílaly tisíce lidí do věčné tmy.

Několik desetiletí hledali vědci záchranu a obnovu zraku operativně, transplantaci. Tyto však
stále byly neúspěšné a vzniklo přesvědčení, že není východiska.

Problémem se též zabýval i výborný oftalmolog V.P.Filatov, kterému jednou konečně svitla naděje. V té době francouzský chirurg Mažito, byl připraven operovat oční rohovku, ale pro velké množství práce, musel operaci odložit a připravené oko (z embryona) pro transplantaci rohovky bylo odloženo do chladničky a operace se uskutečnila za několik dní. Stal se tehdy ,,Zázrak století", tak to lékaři nazvali. Rohovka neztratila svoji průzračnost a pacient získal opět Zrak. Mažito
překročil dosavadní lidské možnosti. Tisíce nezdařených operací nyní výsledek.

Co připadalo Mažitovi a jeho kolegům jako neuvěřitelný, náhodný a zázračný jev, to dokázal
přesvědčivě vysvětlit pronikavým úsudkem V. P. Filatov.
Došel k závěru, že buňky oddělené tkáně v průběhu boje za život, v podmínkách nízkých teplot se dostanou do kritického stavu a začnou se tvořit záchranné látky, které nazval - poslední rezervy uhasínajícího života.

Jsou to nové látky - biogenní stimulátory. Snaha o jejich analýzu neuspěla. Je to celý komplex
látek, který se až dosud nepodařilo analyzovat a definovat. Biogenní stimulátory se také získávají
z celé řady léčivých rostlin.
Do této skupiny rostlin se nyní řadí také Kalisie, lidově nazvaná ,,Zlatý vlas".
Člověk si vždy na velikou léčivou sílu přírody vzpomene pozdě, tehdy, když už je nemocen
a stár. Přitom si může svoje mladistvé síly včasnou péčí zachovat.

,,Zlatý vlas" má vysoký ozdravující vliv a bylo by ho možno nazvat Elixírem Zdraví. Dle mého
názoru, píše homeopat V. Ogarkov, je to nejlepší rostlina na léčení chronické pankreatitidy.
Výborně stimuluje imunitní systém, povzbudivé působí na ochranné buňky - Zabijáky a velmi pomáhá organismu proti škodlivým mikroorganismům. Účinkuje jako biogenní stimulátor,
ale i efektivně léčí mnohá onemocnění.
Užívá se při cukrovce, leukémii, rakovinných onemocněních, osteochondróze, chronické
pankreatitidě, ženských nemocích, nemocích sleziny, žlučových cest, žaludku, tenkého střeva, normalizuje kyselost trávicího systému, odchod stolice, snižuje sekreci a zmenšuje otok
sliznice průdušek u astmatiků. Zlepšuje stav nemocných a často přispěje k úplnému vyléčení
z průduškového astmatu.

Šťáva z rostliny dobře hojí rány, uklidní bolestivost při spáleninách a hojí je, ale dobře hojí
i jiné kožní nemoci. Před použitím je dobré poradit se s lékařem, je možnost alergické reakce.
Obsahové látky v rostlině jsou velmi koncentrované (Zvláště hlavní stvol) a je nutné dodržet
přesné dávkování.

Při přesném dodržení léčebných dávek se neobjeví vedlejší, nežádoucí účinky nebo jen přechodně. Před upotřebením ať už listů nebo oddenků, tyto je nutno dát v PE sáčku na 14 dní do chladničky při +2 až +4 °C. Listy se mohou použít již po 3 dnech uložení.

Části rostliny, které žijí odděleně od rostliny, při uložení v chladu tvoří biogenní stimulátory.
(poslední reserva uhasínajícího života). Potom jsou přípravky účinnější.

Rozmnožování rostliny
Od horizontálního výhonku se odřízne listová růžice se dvěma kolénky, které ve vodě zakoření, jako tradeskancie - voděnka. Potom se může vysadit do dobré zahradní půdy do květináče.
Nejlepší čas na množení je březen, duben. Přihnojuje se plným hnojivem a dobře zalévá. V zimě,
v období klidu se rostlina drží spíše v suchu. Rostliny je možno také pěstovat přes léto venku.
V Irkutském lékařském institutu, jeho farmaceutické fakultě došli ke stejným léčebným výsledků jako V. N. Ogarkov. Účinnost přípravků byla, ale vždy jen při přímé aplikaci na organizmus, tělo
a pokožku. Pokud přípravky byly zkoušeny odděleně na jednotlivé kultury bakterií a oddělené
tkáně ve zkumavkách tak se baktericidní účinek projevil jen málo. Nabízí se vysvětlení, že při
použití Kalisie se velmi posílila imunita organizmu.

RECEPTY

Pankreatitida, cukrovka, jiné nemoci zažívacího traktu
Jeden list 20-30 cm (menší listy 10-15cm dáme dva). Po uložení 3 dny v chladničce rozmělníme a zalijeme 0,71 litru vařící vody a 10-15 minut mírně vaříme v emailové nádobě nebo ve skleněné a zabalíme do deky k pomalému vychladnutí a užívá se až druhý den. Před jídlem 40 minut ohřejeme 50 ml v teplé vodě a pijeme 3x denně. Odvar může být uchováván v teplé místnosti přikrytý. Užívá se 10 dnů a pak se vždy opakuje po 14 dnech.
Dieta pro cukrovku musí být zachována, zvláště příjem bílkovin. Vyloučit révu, rozinky, Coca-colu a jiné silně slazené limonády. Už po dobu prvého cyklu nastává značné zlepšení a úroveň glykémie se stabilizuje na subnormální úrovni (5-7 mmolllt). Současný příjem homeopat. preparátu Acidum Iaktikum 200, je výborný a klidní vlčí hlad, časté močení, revmatické bolesti. Může se postupně snížit i dávka inzulínu.
Užívání odvaru z listů "Zlatého vlasu" léčí mnohé vnitřní nemoci. Pomáhá odvádět odpady
z organizmu, rozpouští malé močové kameny i písek z ledvin. V důsledku komplexního vyčištění
organizmu jsou nemocní aktivnější a u řady z nich se zlepší zrak. Toto je bezeškodný recept,
který se může užívat preventivně po celý život.

Při kloubních bolestech a osteochondróze
Ze stvolu "Zlatého vlasu" se dělá lihový extrakt: (4-5 kolének na 0,5 l vodky nebo 70% lihu),
který se může použít natíráním.

Při zhoubných novotvarech a bronchiálním astmatu
Z oddenků fialové barvy se připravuje extrakt: 15-20 kolének na 0,5 litrů vodky. Ponechá se 14 dní louhovat. Potom se používá 3 brát denně 10 kapek a každý další den se vždy kapka přidává
až do 40 kapek, tedy od 10 do 40 kapek a potom zase ubírá,tedy od 40 do výchozích 10 kapek
za jednu léč. kůru. Celkem je třeba projít 3-5 léč.kůr vždy s 10 denním přerušením. V žádném
případě nepodávejte čajovými nebo polévkovými lžícemi. Předávkování by se mohlo projevit vyrážkami.
Při užívání odvaru z listů a dodržení dávek, za 20 let zkušeností nebyl zjištěn u sledovaných lidí
ani jeden případ nežádoucí reakce. Byly zaznamenány úžasné ozdravující efekty, zvláště při všech nemocech žaludečně-trávicího traktu.Pokládat listy na otevřené rány po delší dobu se nedoporučuje - nejdéle dva dny, V prvé dny se projeví výrazné zlepšení. ale později by mohla vzniknout alergická reakce. Lepší je, pro tento účel využıt šťávu z oddenku rozředěnou vařící vodou 1:5.

Ze všech dosud uvedených zkušeností je možno učinit závěr. Léčebné látky rostliny "Zl. vlas"
jsou velmi koncentrované a přípravky je nutno přesně dávkovat.
Při přesném dodržení dávek se nevyskytnou vedlejší nežádoucí účinky.
Odvar z listů (20 cm jeden list) v 1 litru vody a užívat 3-4 x denně po 50 ml 40 minut před
jídlem velmi zlepší nebo i vyléčí cukrovku a pro dobrou funkci žaludečně trávicího traktu se může
bezeškodně užívat celý život preventivně.
Užívání odvaru z listů "Zlatého vlasu" po vymizení nádoru odstraní též zbylé metastázy.

Bronchiální astma
Je potřeba rozmělnit 35-40 kolének, bez listů, Zalít 1,5 litru vodkou, ponechat 9 dnů v temnotě louhovat. Zbylé listy uložit na tmavé, chladné místo, (chladnička +2 až +4°C) a je možno je i žvýkat, po malých kousíčkách. Extrakt pomáhá i při zánětu dásní. Výluh z kolének získává šedomodrou barvu Užívá se 1 lžička 40 minut před jídlem, ve 40 ml vody.
Vždy po 10 dnech užívání, 10 dnů přestávka. Nezapíjet vodou ani nezajídat jídlem.
Někdy se může stát, že při počátku užívání se posílí příznaky nemoci, ale to jen krátce, přechodně, tato reakce brzy zmizí a nemocný pocítí příliv sil, chuť k jídlu a dobrý spánek.
Pro možnou alergii je snadné udělat jednoduchý test. Na vnitřní stranu lokte, dejte trochu
šťávy ze Zl. Vlasu. Podržte asi půl hodiny a když se objeví vyrážka či jiné náznaky alergie, dejte
rostlinu z domu.

Pooperační jizvy, polypy, fibromy, myomy
Nařezat 50 kolének a naložit je do 0,5 litru vodky na 10 dnů, procedit.
Ráno, nalačno, 40 minut před jídlem do 30 ml vody nakapat 10 kapek extraktu a vypít.
Večer 40 minut před jídlem vypít stejné množství stejným způsobem. Další den stejným způsobem 11 kapek, třetí den 12 kapek a takto za 25 dnů dojít do 35 kapek. Potom dávkování snižovat po jedné kapce až se vrátíme na
výchozích 10 kapek Při začátku třetí kúry se přejde na příjem 3 x denně podle téhož schématu.

Obvykle je nutné využít ne víc než pěti kúr tj. asi 8 měsíců. Po prvé kúře je jeden týden přestávka, též i po druhé kůře. Po třetí a další, jsou přestávky 10 dnů. Při tomto léčení se podává současně homeopatický lék TUJA 30 (3 x denně - jedenkrát po dva týdny), dává se 6 křupinek pod jazyk do plného rozpuštění 40 minut před jídlem.

Mast na kožní problémy
Může se použít buď šťáva, z oddenků i s listy se vylisuje a 1 díl Šťávy se smísí se třemi díly
lanolinu nebo dětského krému. Nebo se použije kaše z listů a oddenků a mísí se se dvěma díly
krému. Někdo používá i med místo lanolinu. Také je výborný bišofit.

Onkologická onemocnění
Rakovina - to je nemoc, která nevzniká ihned, dnes, ale její základy jsou položeny už dávno, způsobem života . Než jste onemocněli, proběhlo několik etap a mávli jste rukou nad signály těla,
nad svým zdravím. Jestliže nyní nemáte dost odvahy a síly změnit zásadně celý způsob života
a stravování, nezachrání vás ani léčitelé ani onkologické nemocnice.
Rakovinný vývoj se může založit časně a to již v době, když dítě oddělují od matčina prsu
a začnou ho krmit umělou výživou.

Podle amerického onkologa Gerzona, z 10 000 případů klinicky zjištěné rakoviny, jich 9999 vzniká otravou odpadovými látkami, hemotoxiny, které tělo nestačí vyloučit. Jenom promytí, vyplavenı, pročištění těla a zvyknutí člověka na správné stravování, to ho může zachránit.

O tajemství boje proti rakovině doktor Garzon píše: Je naprosto nutné udržet harmonii, rovnováhu ve výměně látek všech vnitřních orgánů i celém organizmu.
Toto odráží celé skryté tajemství života, které se projeví naším zdravím a délkou života. Každá forma žıvota má jen jeden cíl - vyrůst a rozmnožit se s pomocí látek, které přıjímá a vybírá si v potravě a nepotřebné a nadbytečné vyloučí. Každé narušení látkové výměny, znamená začátek nemoci.

Civilizace nabízí a přímo nutí nadbytek a ty zbytečnostı už tělo vyloučit, odstranit, (aby byla
zachována rovnováha) nestačí a nežádoucí látky z těla neodchází, ale hromadí se v těle a mohou škodit.
Je jenom jedna cesta - detoxikace (očištění) celého organizmu a seřízení metabolizmu látek
tak aby byla úpravou potravy zajištěna rovnováha mezi příjmem a potřebou těla až po odchod
odpadů výkaly a močí. Také musí být zajištěna odpovídající činnost a pohyb. Všeobecně to vše
také podpoří správnou funkci imunitního systému.

Protirakovinný olejový balzám
Tento recept obsahuje dvě složky: lněný olej a lihový extrakt Zlatého vlasu (stejný jako pro
bronchiální astma). Lněnému oleji je dávána přednost proto, že obsahuje méně mastné kyseliny OMEGA-6, která nepůsobí příznivě při onkologických onemocněních. Ostatní rostlinné oleje jí obsahují až 69%, ale lněný olej jen 6%. Tato OMEGA-6 kyselina způsobuje, že krev déle poutá toxiny v těle a hůře je pak v orgánech očištění, játrech a ledvinách uvolňuje. Další významný důvod využití lněného oleje spočívá ve vysokém obsahu, až 53 %, unikátní mastné
kyseliny OMEGA-3, která je známa jako silný antioxydant a látka brzdící tvorbu prostaglandinů, látek, které mohou podporovat růst rakovinných buněk.

Při přípravě balzámu se nejlépe hodí lahvička se značením obsahu tekutiny, od dětské výživy. 40ml lněného oleje (přírodního, lisovaného za studena) a 30 ml lihového extraktu Zlat.vlasu smísit do lahvičky. Dobře uzavřít a 7 minut třepat. Vytvoří se emulze, kterou je nutno naráz vypít. Vypít ihned, směs se nesmí rozdělit. Tento balzám se užívá 3 krát denně
20 minut před jídlem. Nikdy ničím nezajídat ani nezapíjet. Doba užívání je 10 dnů, potom
5 dní pauza a opět 10 dnů příjem balzámu. Jeden cyklus léčení je 3-5 dekád. Mezi dekádamı
je vždy 5 dní přestávka, po prvém cyklu je přestávka delší 10 dnů.
Nejpozději za půl hodiny je nutno něco sníst. Pít je možno po jídle, tedy asi za 30 minut
Užívat se má pravidelně, se stejnými přestávkami.
Po prvém cyklu, tedy po 3 dekádách užívání je přestávka delší, 10 dnů. Za ním následuje
druhý, třetí, třeba až celý rok i dva, až do plného vyléčení.

Upozornění! Důležité je přesné dávkování, přesně 40 ml a 30 ml, ne podle oka. Vyvarujete se nepříjemností.
Praktická zkušenost léčení olejovým balzámem ukazuje, že za jeden a půl až dva měsíce vymizí prvé, nevelké nádory. Ve vážnějších případech je třeba delší doby, nejméně 6 - 7 měsíců.
Už za jeden a půl měsíce podle druhu onemocnění se značně zmenší velikost nádoru (příliš velké nádory se začnou dělit na segmenty, které se postupně vytrácejí), odeznívá bolestivost, upravuje se zažívání i stolice. Ještě dříve mizí vnitřní krvácivost, hojí se vředy, píštěle a jizvy. Vředy a píštěle je možno pokrýt vatou namočenou v balzámu a ovázat. Při rakovině tlustého střeva je možno tímto balzámem dělat na noc mikroklizma, 15-20 ml. Přímý kontakt s balzámem urychluje hojení.

Léčivo normalizuje činnost srdce, zlepšuje prokrvení těla, ozdravuje klouby, upraví odvod solí
z těla. Lidé píší o vyléčení žaludečních vředů, polyartritidy i otoků na kloubech. Když jste se začali léčit protirakovinným balzámem, musí léčení pokračovat, nelze přestat. Pokud to učiníte, posílíte nemoc. Rakovinné buňky začínají hynout od třetího dne léčení. Někdy se mohou
2-3 den objevit nebo zesílit bolesti, ale toho se nebojte a pokračujte v léčení. Během několika
dní bolestivost zmizí nebo se značně zmenší. Mohou vzniknout otoky na těle i tváři, potíže
s močením, zvláště při současně nemocných ledvinách nebo adenomu prostaty.
Proto se pro tyto onkologicky nemocné, s dalšími nemocemi nedoporučuje tento balzám
a když se rozhodnou užívat jej, tak pouze se lněným olejem, který vykazuje méně vedlejších
účinků.

Ve všech ostatních případech, pokud nebylo předávkování, během několika dnů otoky zmizí
a organizmus se vyladí. Pro ulehčení nepříjemných, doprovodných symptomů se doporučuje
homeopatický přípravek fy Heel - Lymfomiozot.
Při začátku léčení se muže projevit slabost a také stolice může být řídká, (odstraňujíc rychle nečistoty z průběhu léčby), někdy i nevolnost, zvracení. Toho se není nutno bát, játra a ledviny nestačí se vyrovnat s detoxikaci. Je to průvodní očista a detoxikace organizmu. Jestliže průjem
příliš neoslabuje nemocného, je to i užitečné a žádoucí, vyčistí se trávicí soustava a tlusté střevo,
hlavní zdroj pronikání jedů do krve.

Ten kdo prošel léčením chemoterapií nebo ozařováním, tak musí mít před léčbou balzámem
minimálně měsíc přestávku a projít detoxikaci.
Velmi jednoduchý detoxikační přípravek je odvar ze lněných semen. Výborně odvádí z těla
chemopreparáty, radionuklidy, toxiny a blahodárně ovlivňuje ledviny a trávicí systém.
Dvanáct čajových lžiček lněných semen se zalije litrem horké vody a mírně vaří 10 minut.
Ochladí se na 40° C a pije po 150 ml 6 krát denně po dobu 2-3 týdnů. Pije se od 12.00 hod
poledne do 12.00 hod v noci.
pokrač.
cit. z Astrologické apatyky