Květen 2013

Energetická cvičení bandhy

30. května 2013 v 20:15 Mudr. Šafránek

Karmická medicína 10 - Energetická cvičení (bandhy)


Co jsou to bandhy? Jde o techniky práce s tělem, jejichž přínos pro zdraví je podložen tisíciletou praxí. Jsou provozovány dodnes v rámci různě zaměřených škol jógy, ale může je praktikovat i zájemce, který se o jógu nezajímá (ke své škodě). Bandhy neboli uzávěry znamenají aktivaci důležitých tělesných oblastí a jsou doprovázené zlepšeným držením těla.
Je dobré je nepodceňovat - neboť ve srovnání s jinými technikami mohou začátečníkovi připadat jako nedůležité. Opak je pravdou. Jsou zajímavé i tím, že v mírně pozměněné formě (proti tradičnímu popisu) je můžete zcela nenápadně provádět kdekoliv a kdykoliv k tomu máte volnou chvilku. Původní jógové texty dokonce řadí bandhy k nejdůležitějším technikám hathajógy. Z hlediska "západního" pohledu na zdraví příznivě ovlivňují vnitřní orgány, nervy i endokrinní žlázy. Pomáhají odstraňovat poruchy reprodukčních orgánů, močových cest, sexuální dysfunkce, obtíže se zády atd.


Aktivace krční páteře.
V původní terminologii se jí říká džálandhara bandha, ale ani autor článku tento termín nepoužívá. Stejně tak ani vy se nemusíte trápit učením krkolomného cizího slovíčka a přesto si můžete užívat blahodárné působení tohoto cviku. V tradičním provedení se provádí přitlačením brady dolů k hrudníku. Mně osobně se více osvědčila mírnější forma, kterou lze provozovat neustále, protože to odpovídá správnému držení těla = vyrovnání krční páteře tak, aby se více blížila ke svislé přímce. Při jejím prvním nacvičování (doma a v klidu) si vypomáháme tím, že se postavíme zády těsně k nějaké rovné ploše. Může to být zeď, ale pak můžeme mít záda od hlinky - takže pokud u vás doma nejsou na stěnách tapety nebo jiné obložení, tak vhodnější budou dveře nebo rovná vyšší skříň. Když se tedy postavíme zády těsně k této svislé ploše, zpravidla se jí dotýkáme jen týlem hlavy, horní částí hrudní páteře, zadečkem a patami.


Nyní začneme přitahovat bradu k páteři. Tímto tlakem i naše krční páteř zmenší své původní prohnutí vpřed a více se přiblíží dozadu k opěrné ploše. Současně toto vyrovnání krční páteře nutí vyklenout hrudní koš a povytáhnout jej vzhůru. Tato změna postoje hrudního koše nás donutí zatáhnout břicho a také srovnat zadeček pod sebe, aby byl méně vysazen dozadu. Můžete si zpočátku připadat, že stojíte velmi strnule - asi jako carský důstojník při slavnostním nástupu. Ale pokud toto postavení těla nebudete křečovitě přehánět, budete ve skutečnosti vypadat pro své okolí mnohem lépe než dosud. Vždyť podíváme-li se pozorně kolem sebe, co uvidíme? Velká část lidí chodí s více či méně předsunutou hlavou a nahrbenou hrudní páteří, plochých hrudníkem, s ochablým a vystupujícím bříškem - mnozí lidé jsou zkroucení jako paragraf.


A naopak - jak je to hezké, potkáme-li štíhlou ženu, která díky svým rovně drženým zádům a dobře vyklenutému hrudnímu koši také dává vyniknout svému poprsí. Kolik už na to bylo kreslených vtipů, že v okamžiku setkání se proti ní jdoucí pán také "vzmuží" - to jest i on na chvíli vypne hruď a zatáhne břicho - ale sotva se ti dva minou, jeho postava se opět pokřiví a zhroutí do svého ochablého pohodlíčka.


Ještě zde doplňuji další vlastní zkušenost = nikde jsem se sice nedočetl, že by klasičtí jogíni cvičili bandhy vleže, ale mně osobně se osvědčuje i tato verze energetizačních cvičení, zde navíc i v kombinaci se zjednodušeným rotačním protahováním páteře, které najdete (v klasické jogínské interpretaci) leckde na internetu pod pojmy "spinální cviky", "torzní cviky" nebo "krokodýlí cviky".


Uddijána bandha.
Tímhle jsme se bavili už jako malé děti - ale neříkali jsme tomu uddijána, ale spíš "kostlivec". Cvik je jednoduchý: Na konci výdechu zadržíte dech (uzavřením hrtanové záklopky) a pak při zadrženém výdechu provede hrudním košem "jakoby nádech", kterým vtáhnete břicho co nejvíce dovnitř a chvilenku v tom setrváte. Potřebný podtlak vzniká pomocí dýchacích svalů hrudního koše, které se vlastně pokouší o nádech. A protože je přívod vzduchu v hrdle uzavřen, vzniká podtlak, který do hrudního koše vtahuje bránici a za ní i část břišních útrob. Břišní útroby jsou tedy pasivně vtahovány dovnitř a vzhůru do hrudníku. Po kratičké pauze hrudník povolíte, břicho se vrátí zpět a pak teprve otevřete záklopku hrdla a nadechnete se. Délka dechové pauzy se vtaženým bříškem je individuální - nic nepřehánět - opravdu není potřebné se v této zádrži dechu začít dusit.


Zpevňování pánevního dna (múla bandha)
Užitek této třetí bandhy popisuji v samostatném článku Karmická medicína 05 - Aktivace pánevního dna.

Zde jen krátce připomenu, že nejsnáze lze toho dosáhnout s pomocí sevření
  • svalů konečníku,
  • svalů kolem kořene penisu a v poševním vchodu
  • svalů, jimiž se v případě potřeby snažíme zadržet moč

Zpevnění pánevního dna dá se provozovat
  1. samostatně = doporučuji zvláště zpočátku - tak se můžete lépe soustředit na lepší kontakt s příslušnými svaly.
  2. současně s uddijánou bandhou, kdy se snažíte současně vtáhnout břicho a zpevnit nejen pánevní dno, ale i podbřišek.
  3. nakonec by se měl každý praktikující naučit zvládnout všechny tři bandhy naráz

Tato energetická cvičení lze kombinovat s pomalým hlubokým dýcháním, o němž podrobněji hovořím v tomto samostatném článku Karmická medicína 04 - Řízené dýchání a zdravá dlouhověkost.

K tomu bych rád připomněl dvě užitečné rady.
  1. nesnažte se ke každému hlubokému výdechu přidat uddijánu bandhu (vtažení břicha se zádrží dechu). Opakované zádrže ve výdechu znovu použít až v momentu, kdy cítíte, že tělo pomalým hlubokým dýcháním znovu nabralo dostatek kyslíku. Snažte se, aby přehnaný nedostatek kyslíku nevyvolal poplašnou adrenalinovou reakci vegetativní nervové soustavy, protože tato reakce blokuje regenerační pochody organismu, o které nám jde především.
  2. Chceme-li dosáhnout skutečně maximální nádech i maximální výdech, je vhodné natrénovat si tzv. "kaskádové dýchání": vydechněte do maxima, vteřinu počkejte a zkuste ještě povydechnout, znovu vteřinu počkejte a znovu ještě povydechněte.

Totéž při nádechu: nadechněte do maxima, nepatrnou chvilku počkejte, aniž byste zadrželi dech uzavřením hrtanové záklopky a znovu donadechněte, vteřinu nebo dvě vyčkejte a donadechněte potřetí. I zde je nutné pozorně vnímat pocity přicházející z tělesných interoreceptorů a nic nepřehánět, aby nedošlo ke zbytečnému přetažení svalových a vazivových tkání hrudního koše.

K čemu jsou bandhy užitečné
Pominu tradiční výklady o proudění životní energie "prány" (o tomto zdravotním přínosu najdete na internetu dostatek informací, dáte-li do vyhledávače slovo "bandhy") a zaměřím se zde na méně publikované zdravotní souvislosti.


Lidské srdce - ve srovnání s mechanickými čerpadly - vytváří pouze dostatečný výtlačný tlak, to jest za čerpadlem (po směru proudění přečerpávané kapaliny). Jeho schopnost nepřetržité celoživotní činnosti je fascinující. Ale druhý - sací tlak, který se u mechanických čerpadel uvádí - to jest schopnost nasávat do sebe dopravovanou kapalinu - tento tlak je (na rozdíl od mechanických čerpadel) u lidského srdce velmi malý a pro SKUTEČNĚ EFEKTIVNÍ žilní návrat nedostačující. Proto má organismus vyvinuté další pomocné techniky, kterými zlepšuje návrat krve z periferie zpět k srdci.


Dá se s naprostou jistotou říci, že za běžných okolností je řada tkání našeho těla nedostatečně vyživována pro špatnou cirkulaci krve. A na vině je zpomalený návrat krve a tkáňového moku (a z něj vzniklé lymfy v lymfatických cévách) zpět k srdci. Přívodní cévy (artérie) by přivedly do tkání mnohem kyslíku a výživy, kdyby tomu nebránil zpomalený odtok žilní krve a lymfy.


To je hlavní důvod, proč bandhy spolu se zpevňováním pánevního dna a spolu s maximálním nádechem a s maximálním výdechem významně zlepšují stav našeho zdraví = právě proto, že výrazně zlepšují návrat cirkulující krve a lymfy z periferie zpět k srdci. Zcela bez nadsázky lze říci, že využitím všech těchto technik jako kdybyste aktivovali "DRUHÉ SRDCE" - a Vaše lépe živené a lépe detoxikované tkáně Vám za to budou vděčné!!


Pokud se tyto techniky naučí používat ženy, ocení je například i v období menstruace - zmenší se denní ztráta krve a současně se zkrátí počet menstruačních dnů. Tuto tisíciletou zkušenost mi potvrdily i reference mých klientek. Proto nemohu souhlasit s občas se vyskytujícím názorem, že v tomto období se nedoporučuje bandhy provozovat.
Mudr.Šafránek
cit. z Celostní Medicína

Řízené dýchání

24. května 2013 v 22:25 Mudr. Šafránek

Karmická medicína 04 - Řízené dýchání a zdravá dlouhověkost

To nejcennější, co se nám skrze vědomé řízení dechu nabízí: významné zlepšení periferního prokrvení. Naše srdce je sice obdivuhodné čerpadlo, ale ve své funkci má jednu významnou slabinu - minimální schopnost nasávat krev. Tlak za tímto čerpadlem by sice stačil na kvalitní prokrvení, kdyby cirkulace v mnoha místech našeho těla nevázla pro malý odtok krve zpět k srdci. Navíc si musíme uvědomit, že s potřebnou výživou k buňce nedorazí samotná krev, ale pouze její mimocévní filtrát - tkáňový mok.

A právě maximální nádech a maximální výdech dokáže návrat krve velmi významně zlepšit a tím i zkvalitnit nejen přísun výživy k buňkám, ale i odbavování produktů metabolismu i odplavování odpadových látek od buněk pryč - k vylučovacím orgánům. Kdykoliv si vzpomeneme a provedeme maximální nádech a výdech, bude se většině buněk ve vašem těle lépe dařit než pokud dýcháme jen pomocí automatického dýchání - to je - ponecháno samo sobě - mnohem méně intenzivní a jak již bylo v úvodu článku upozorněno, je dále oslabováno vlivem mnohdy nadměrné duševní činnosti. Čím více se staráme, snažíme, myslíme, čím pozorněji zevní viditelný svět pozorujeme - tím povrchnější je náš dech.

Naštěstí dýchání nemusíme ponechat jen onomu automatu sídlícímu v prodloužené míše, ale můžeme nádech a výdech VĚDOMĚ PODPOŘIT.

Takže správný dotaz zní - Jak tedy s dýcháním vědomě manipulovat, abychom si pomohli a neublížili? Šalamounská odpověď zní: manipulovati moudře a s respektem k jemným signálům, které nám naše tělo hlásí pomocí vnitřních čidel zvaných interoreceptory.

Nebojte se, nebudu Vás obtěžovat složitými návody na rozpočítávání nádechu a výdechu podle různých vzorců. Na to existují celé knihy, ale to vůbec nejpodstatnější z nich se přitom vejde na pár řádek:

Hluboký nádech a hluboký výdech provozovaný nenásilně je natolik užitečný, že pro začátek postačí toto provádět kdykoliv a kdekoliv si během dne vzpomenete. A k lepšímu připomínání nám mohou posloužit malé papírky s jediným slovem: "Dýchej!" které na nás (v podobě malých žlutých "plug-in" se samolepícím proužkem) mohou čekat přilepeny při okraji monitoru PC, pod sklem pracovního stolu, v peněžence - prostě kdekoliv dle Vaší vlastní INSPIRACE.Pomalé hluboké dýchání má navíc i skvělé psychologické souvislosti - především:
  • blokuje nadbytečné přemýšlení. K tomuto tématu doporučuji prostudovat článek: "Jak proti myšlení" se související tématikou.
  • odvádí NADMĚRNOU pozornost od činností, které jsme již schopni vykonávat tak trochu automaticky - což nám umožňuje vytvářet si nadhled nad přítomným okamžikem schopnost, která nám otevírá cestu k lepšímu životu ve všech důležitých oblastech.

Hluboký nádech a výdech spolu s těmito duševními souvislostmi napomáhá vytvářet a udržovat harmonii v celém vegetativním systému, jehož správná či nesprávná řídící činnost rozhoduje o tom, zda jsme zdraví nebo nemocní. Bez sebemenší nadsázky skutečně platí dnes již stále častěji slýchaná rada pro krizové situace: "Musíš to rozdýchat."

Význam pomalého hlubokého dýchání jsem si nejprve ověřil na vlastních zdravotních potížích, kdy se mi dařilo úspěšně rozdýchat pravidelně se vracející žaludeční potíže (související s neklidnou psychikou). Dnes praktikuji pomalé hluboké dýchání současně s regeneračními technikami, jejichž popis najdete zde: Karmická medicína 10 - Energetická cvičení (bandhy)
kráceno - cit. z Celostní medicína.

Ořechovice

20. května 2013 v 21:04 Kuchařské recepty zajímavé
Ořechovice takto:
1,5l vody svařit s 1,5kg cukru a přidat:
20 rozkrájených zelených ořechů
2 citrony
2 pomeranče
skořice, hřebíček
1,5l lihu
pak se to nechá 30dnů na slunci, pak přecedit a pít.
Může se to ještě jednou zalít.
Nejdůležitější je vystihnout ještě zelené ořechy.
Recept od Heleny

Co na pleť

20. května 2013 v 21:01 Kosmetické vychytávky
Já si na pleť dávám jenom šťávu z kyselého zelí, mám domácí. Je to fantastická věc. Mně to říkala babička, co dřív používaly ženy, aby byly pěkné.
- červenou řepu místo rtěnky
- řasy si točily na lžičce
- plátek jablka na kruhy pod očima
- kyselé zelí na bílou pleť
Jestli to budeš zkoušet, dej pozor, je to dost síla, nejdřív si ji zřeď 1:1 a jenom pár minut, postupně zvyšuj koncentraci a čas, než si pleť zvykne. Každý to nemusí snášet.
Já byla napoprvé celá červená, ale nic se mi z toho neudělalo, za chvíli to zmizelo. Myslím, že ta šťáva bude působit nějak podobně jako AHA kyseliny v krémech, ale nejsem chemik.
Mně to dělá dobře, když je zelí v sudu, používám jednou týdně. Babička měla vždycky nádhernou pleť, i když přípravků tehdy moc nebylo.
cit. z Arome.cz

Kokosový olej III.

12. května 2013 v 18:06 Celkově ozdravné metody
Kokosový olej panenský
Kokosový olej patří mezi potraviny pro třetí tisíciletí. Znamená to, že díky svému bohatému složení dokáže při pravidelném užívání zmírnit či vyléčit celou řadu onemocnění, které trápí moderního člověka (civilizační nemoci).
Kokosový olej není sladký, proto na něm můžete připravovat jídla všech chutí.
Je velmi stabilní, takže se při tepelné úpravě nepřepaluje a nevytváří škodlivé volné radikály. Kokosový olej patří do skupiny nasycených tuků, od ostatních nasycených tuků (především živočišného původu - máslo, sádlo) se ale výrazně odlišuje. Společné má s nimi pouze svou stabilitu a podobnou konsistenci (při nižších teplotách) a proto bývá nazýván "rostlinným sádlem".
Studie a ti, co kokosový olej pravidelně užívají, dokazují, že zdravotní potíže spojené s konzumací živočišných tuků nejen kokosový olej nezpůsobuje, ale předchází jim a v případě onemocnění také často tyto nemoci léčí.

Příznivé účinky kokosového oleje můžete začít využívat ihned - bez dramatické změny své životosprávy. Stačí zahrnout kokosový olej do Vašeho běžného života ve dvou jednoduchých krocích:

1. používejte kokosový olej při vaření namísto ostatních rostlinných olejů či přímo jako doplněk stravy (i tak lze přimíchat do jakéhokoli oblíbeného jídla). Minimální denní dávka představuje pro dospělé 1 polévkovou lžíci 1-2x denně, pro děti 1 čajovou lžičku 1-2x denně
2. používejte kokosový olej na pokožku a vlasy

Uchovávat lze v chladu i při pokojové teplotě. Chraňte jej před přímými slunečními paprsky. Pokud je méně než 24°C, kokosový olej tuhne. Je to jeho přirozená vlastnost. Stačí lahvičku ponořit do teplé vody, ztuhlý kokosový tuk rychle zkapalní.

Kokosový olej pomáhá:

· proti zažívacím potížím
Molekuly mastných kyselin obsažených v kokosovém oleji jsou menší a vyžadují méně energie a enzymů pro rozložení na trávení. Jsou stráveny rychle a s minimálním úsilím organismu. Slinivka i trávicí systém jsou mnohem méně zatěžovány. To má velký přínos pro všechny, kdo trpí zažívacími potížemi. Strávit ho dokáží dokonce i předčasně narozená miminka, která nemají dostatečně vyvinuté orgány. Lze užívat i samotný na lžičce před nebo po jídle jako podpora metabolismu.

· proti nadváze
Mastné kyseliny v kokosovém oleji jsou využívány především jako zdroj energie, a proto se neukládají v těle. Je to ideální tuk při redukčních dietách, neboť urychluje metabolismus, čímž umožňuje spotřebovávat více energie, ale zároveň vzbuzuje pocit nasycenosti. Tato dieta spočívá v nahrazení běžně užívaných tuků v jídle kokosovým olejem.

· proti civilizačním nemocem
Mastné kyseliny kokosového oleje pomáhají snižovat hladinu cholesterolu v krvi, neucpávají cévy a pomáhají chránit organismus před srdečními onemocněními, vysokým krevním tlakem, aterosklerózou, mozkovou mrtvicí a dalšími civilizačními nemocemi.

· zvyšuje přirozenou obranyschopnost organismu
Kokosový olej je nejbohatším zdrojem kyseliny laurové v přírodě. Tato kyselina je obsažena v mateřském mléce, je to látka tělu vlastní. Novorozeňata jsou díky ní chráněna proti virům a bakteriím.

V jedné lžíci oleje (15ml) je následující složení mastných kyselin:
Energetická hodnota 0,511 kJ/ 122 cal
Kyselina palmitová 1,39 g
Kyselina stearová 0,3 g
Kyselina myristová 2,58 g
Kyselina laurová 7,13 g
Kokosový olej obsahuje také kyseliny kaprynovou a kapricinovou.

Lék s dlouhou tradicí proti nemocem moderní doby
V krajinách, odkud pochází, se kokosový olej používá jako potravina a zároveň také jako prevence a lék na nejrůznější onemocnění. Výzkumy prováděné vědeckými centry po celém světě (např. Coconut Research Center v Kalifornii) potvrzují, že kokosový olej má mnoho antivirálních a antibakteriálních účinků, díky kterým může pomoci:

+ předejít onemocnění srdce, vysokému krevnímu tlaku, ateroskleróze a mozkové mrtvici
+ předejít cukrovce a zmírnit příznaky a rizika vyvolané touto nemocí
+ růstu zdravých kostí a zubů
+ chránit proti osteoporóze
+ podpořit úbytek nadváhy
+ zneškodnit viry způsobující mononukleózu, chřipku, hepatitidu C, spalničky, opary, AIDS a další nemoci
+ eliminovat příznaky onemocnění slinivky břišní
+ zmírnit problémy s podvýživou a cystickou fibrózou
+ zmírnit příznaky onemocnění žlučníku
+ zmírnit příznaky Crohnovy nemoci a žaludečních vředů
+ zmírnit bolest a podráždění způsobené hemeroidy
+ omezit chronické záněty
+ chránit organismus před rakovinou prsu, tlustého střeva a dalším rakovinám
+ předejít zubním onemocněním a kazivosti zubů
+ předejít předčasnému stárnutí a civilizačním chorobám
+ zmírnit příznaky chronického únavového syndromu
+ zmírnit příznaky zvětšené prostaty
+ snížit množství epileptických záchvatů
+ chránit proti ledvinovým onemocněním a chorobám močových cest
+ předejít onemocnění jater
+ zlikvidovat bakterie způsobující zápal plic, ušní potíže, bolesti v krku, zubní kazy, otravu z jídla, infekce močových cest, meningitidu, kapavku, a další nemoci.
+ zlikvidovat houby a kvasinky způsobující trychofycii, kožní plísně, afty, vyrážky, apod.
+ vypudit nebo zlikvidovat tasemnice, vši a jiné parazity
+ chránit před škodlivým vlivem UV záření na pleť
+ odstranit lupy

Zdravá a hodnotná dětská výživa
Kokosový olej je velmi lehce stravitelný a proto se jako jediný používá do výživy miminek s nedovyvinutými orgány. Díky své vysoké výživové hodnotě je vhodný pro všechny děti, které mají potíže s výživou. Obecně je však vhodný pro všechny, protože přináší zdravější zažívání, nepřetěžuje organismus a tím podporuje lepší vstřebávání důležitých živin.

Lze přidávat do dětských výživ, ovocných pyré, všech druhů kaší, pudinků, do rýže a mnoha dalších pokrmů. Lze na něm také jídlo vařit a smažit, nepřepaluje se a nevytváří volné radikály.

Ochrana dětí proti nemocem

Děti jsou více náchylné k infekčním onemocněním než většina dospělích. Nicméně jsou chráněni určitými látkami pocházejícími z mateřského mléka. Tyto látky - kyselina laurová a kaprinová chrání miminko před virovými onemocněními a budují imunitní systém dítěte. Kyselina laurová má antivirotické a antibakteriální účinky. Tyto kyseliny lze dodávat v podobě kokosového oleje, který je jejich nejbohatším přírodním zdrojem (obsah kys. laurové - až 50%, na druhém místě je máslo se 3%)
Při běžných, ale také při vážnějších onemocněních podávejte dítěti (např. do jídla) 3x denně lžičku kokosového oleje, který zmírní typické symptomy a pomůže dítěti se rychleji zotavit, protože rapidně podpoří jeho imunitní systém a zároveň díky svým antivirotickým účinkům sám bojuje proti virům. Podávejte spolu s léky předepsanými lékařem.( Výzkum byl prováděn např. pro onemocnění zápalem plic)


Kokosový olej panenský
Obsahuje asi 45% mastné kyseliny laurové, zbytek tvoří hlavně kyseliny kaprová, kaprylová a myristová. Všechny mají schopnost narušit lipidové membrány kvasinek, bakterií i virů. Fungují tedy jako přírodní antibiotika.
Neobvyklé je, že trávení kokosového oleje se podobá spíš sacharidům.

Nepotřebuje žluč ani enzymy slinivky a rozkládá se na glukózu - zdroj energie. Narozdíl od jiných tuků se proto neusazuje v těle. Tráví se ale přeci jen pomaleji než sacharidy, a dodává organismu energii postupně. Právě proto kokosový olej doporučují dietologové lidem, kteří mají problémy s hypoglykemií, potažmo diabetem.

Olej totiž vyrovnává náhlé kolísání hladiny cukrů v krvi. Pár lžiček oleje tak dokáže navodit pocit nasycení na několik hodin, což je ideální při redukčních dietách. Takto se lze během hubnutí vyhnout neustálým choutkám na jídlo, které často vedou k dalšímu přejídání. Díky tomu se stal kokosový olej velmi poulární v Americe a Velké Británii.
To, že jsou MCT z hlediska výživy unikátní substancí dokazuje i jejich přítomnost v mateřském mléce. Mají zde jasný úkol - slouží jako snadno stravitelná výživa kojence, a navíc chrání mladý organismus proti infekcím a parazitům. Každá kojící matka si snadno může přidat kokosový olej do jídelníčku, zlepišit tak kvalitu svého mléka a umožnit dítěti zdravý růst a vývoj.
Deriváty kokosového oleje se proto používají v náhražkách mateřského mléka již mnoho let. MCT mají schopnost stimulovat metabolismus, podporují vstřebávání dalších látek, například esenciálních mastných kyselin (EMK). Zdravý organismus si pak vystačí s jejich menším množstvím, což může být při dnešním nedostatku EMK ve stravě velkým přínosem. V péči o tělo:

· má nádhernou jemnou vůni
· je to nejlepší olej na masáže
· zvláčňuje a chrání pokožku
· je skvělý po opalování a po holení

Panenský kokosový olej má ještě další přednosti - je dokonalý jako pleťový a tělový olej, ideální také pro suchou a citlivou pokožku.
V zimě ochrání pleť a rty před mrazem, v létě pečuje o kůži po opalování. Má přitom zvláštní schopnost ji regenerovat při spálení. Jeho složení je blízké tukům v pokožce, která proto olej ochotně přijímá a využívá. Kvůli těmto vlastnostem a nádherné vůni patří čistý kokosový olej mezi nejlepší masážní přípravky vůbec. Už prastaré texty z Asie zmiňují použití kokosového oleje při erotických radovánkách a masážích.

Není tuk jako tuk:
Díky složení z nasycených mastných kyselin je kokosový olej velmi odolný proti žluknutí - oxidaci. Právě ta je velkou slabinou rostlinných olejů, které jsou v poslední době masivně doporučovány jako zdraví prospěšné.
Je to pravda, pokud se jedná o čerstvé, za studena lisované oleje z rostlinných semen nebo oliv.
To, co se však už většina lidí nedozví je, že hodnotné nenasycené mastné kyseliny jsou velmi ochotné reagovat se vzdušným kyslíkem za vzniku volných radikálů. Tento proces urychluje teplota (rafinované oleje, smažení) a světlo.

Ještě nebezpečnější je proces ztužování rostlinných olejů - hydrogenizace. Při ní vznikají vysoce toxické trans-mastné kyseliny (TFA). Právě tyto žluklé oleje se podílí na ucpávání tepen a způsobují koronární nemoci. Organismus se jich totiž jen velmi těžko zbavuje. (Vzpomeňte na zbytky olejů na vnějších okrajích pánví, fritéz nebo na odsavačích par.)

Zoxidované a zatuhlé kapky téměř nelze odstranit). Usazeniny v tepnách jsou tvořené asi z 75% žluklými nenasycenými rostlinnými tuky, zbylá část je převážně cholesterol z živočišné stravy.
TFA jsou dnes pokládány za rizikovou látku, takže v USA je povinné uvádění jejich obsahu na obalu výrobků od roku 2006.

Kokosový olej je narozdíl od ostatních rostlinných olejů stabilní i při vysokých teplotách (je to olej nasycený, stejně jako sádlo). Je proto velmi vhodný také na smažení a pečení. Tam kde je vůně panenského kokosového oleje nežádoucí se používá rafinovaný ale neztužený kokosový olej. (tvz. RBD - reffined, bleached, deodorized).

Proti bakteriím a parazitům:
Všechny tyto kyseliny působí proti bakteriím, virům a kvasinkám. Kyselina laurová má nejsilnější antivirální efekt, k. kaprylová je vysoce účinná proti kvasinkám. MCT mají specifickou schopnost narušit membrány virů, bakterií, kvasinek a plísní. Ty jsou pak snadno zneškodněny bílými krvinkami.

O této vlastnosti kokosového oleje a jeho frakcí se přesvědčily tisíce pacientů s různými infekcemi, kandidou, herpes virem atd. V mnoha případech je vhodné aplikovat kokosový olej jako mast na postižená místa. Jednou z věcí, které si při používání kokosového oleje všimnete je, že potom vydržíte delší dobu bez pocitu hladu.

Metabolismus oleje probíhá podobně jako u sacharidů, ale štěpení na glukózu je pozvolnější. Nenastává náhlé vyplavení cukru do krve, a jeho následný rychlý pokles. Tak je tomu v případě konzumace škrobů, cukrů a většího množství ovoce.
Tato kolísavost přetěžuje žlázy nadledvinek (při poklesu cukru v krvi vyplavují hormony, čímž dávají signál že tělo potřebuje další přísun jídla). Konzumace kokosového oleje proto stabilizuje hladinu cukru v krvi a snižuje zátěž nadledvinek. (Znakem přetížených nadledvinek jsou tmavé kruhy kolem očí).

Kokosový olej a nadváha:
Panenský kokosový olej je nyní hojně používán jako doplněk stravy při redukci tělesné váhy. Ač se zdá neuvěřitelné, že tuk pomáhá hubnutí, zkušenosti jsou evidentní. Jedním z velkých problémů při hubnutí je JO-JO efekt.
Statistiky jsou neúprosné, většina těch, jimž se podaří zhubnout svoji váhu opět naberou, a k tomu ještě něco navíc.
Mnoho lidí je schopno držet nějakou dobu dietu, ale po čase ztratí výdrž. Jejich tělo si ale mezitím zvyklo s omezeným přísunem jídla "šetrněji hospodařit", a potom je schopné ze stejného přísunu potravy ukládat ještě více tuku do zásoby.

Navíc jednou z tendencí při dietě je omezit konzumaci tuku na minimum. Ale to je další vratký bod diety.
Tuk má ve výživě významnou roli, tělo ho pro svou činnost potřebuje a dobře to ví.
A co víc, tuky činí požitek z jídla kompletní, zvýrazňují chutě a hlavně navozují pocit opravdového nasycení.
Mnohem efektivnějším způsobem redukce hmotnosti je pozvolná a trvalá změna jídelníčku a životního stylu. Kokosový olej zde může mít velký užitek, pokud jím nahradíme část tuků v jídelníčku.

Jak jsme již uvedli, poskytuje dlouhodobější pocit nasycení (pár lžiček oleje může potlačit hlad na několik hodin).
Dále, má menší energetickou hodnotu než ostatní tuky. Jeho trávení také probíhá odlišně. Olej stimuluje tělesný metabolismus k "vyšším obrátkám" a tak pomáhá spalovat více energie. Navíc nezatěžuje štítnou žlázu, jejíž hormony jsou pro vyvážený metabolismus zásadní. Není přitom nijak složité kokosový olej do jídelníčku zařadit, a také nahradit jím běžné rostlinné tuky při vaření.
Kokosový olej je složen z následujích mastných kyselin:

- k. laurová
- k. kaprinová
- k. kaprylová
- k. myristová
Rozpouští se při teplotě nad 25C.
Vhodný také na smažení a pečení (nezahřívat nad tepl. 180C)
cit. z webu Zdraví-AZ

Jak vyčistit pračku

5. května 2013 v 17:06 Vychytávky v domácnosti
Vzdavajúc hold 8%-nému zázraku, napadlo ma niečo, čo by Vám zľahčilo život).


Mnohé z Vás určite zacítili pri svojej pračke čudný, neprijemný zápach. Calgon je "daň na bláznov", ale aj ten ste určite vyskúšali, aby ste predlžili život svojej vernej pomocníčke - ako nás presviedčajú agresívne reklamy. Rriešenie problému - žiadne! Kto hľadá - nájde! Dostala som radu od opravára pračiek, "z prvej ruky". Práčku je nutné 2 x do roka generálne očistiť . Potrebujete k tomu 1 kg kryštálovej sódy (natrium carbonat- washing soda) a dostanete ju kúpiť v predajniach polnohosp. a vinohrad. potrieb a aj v drogériach, plus 1 liter bieleho alk. 8% octu (môže byť aj normálny-nebiely.)
POSTUP: - priamo do bubna pračky nalejeme 3-4 l vody, potom k tomu prilejeme pripravený roztok kryštalovej sody (natrium carbonat) s vriacou vodou. Zatvoríme práčku. Nastavime na max. teplotu 95 °C (program na biele prádlo). NIE na predpranie! Len na hlavný dlhý program. Znamená, že perie prázdna práčka na 95° C! Čim dlhši (časovo) program, tým lepšie. Program odperie do konca so všetkými funkciami. V priebehu prania sa može v "bubne" mierne peniť. To soda rozpúšťa všetky staré nanesené zvyšky pracích a avivážnych prostriedkov. Na konci práčku vypnúť a vyčistiť filter. POSTUP treba ZPAKOVAŤ, ale teraz s našim 8% ZÁZRAKOM -octom. Pračku znovu nastavíme na max. teplotu 95 °C a na najdlhší program bez predprania. Ocot - 1 LITER nalejeme priamo do dózovacieho otvoru na prací prašok. Ocot zlikviduje všetky možné plesne nahromadené na nedostupných miestach našej pomocničky - práčky. Takúto generálnu očistu našej práčky sa odporúča urobiť 2 x ročne. Je to efektívnejšie ako používať drahý a nie celkom osvedčený Calgon. Skúste!
foto: Ocet 8% 1L

Hodnotenie mojich známich a mňa je výsledok veľmi uspokojujúci. Predpokladané náklady: sóda cca 1 euro, ocot cca 0,40 euro+cena vody a elektrickej energie. Skúste porovnať s cenou Calgónu!!!

Praktická rada od môjho opravára:

Odporúča kedykoľvek do prania pridať liter octu a rodina sa zbaví plesňového zápachu, aj exémov. Vyskúšala som a prádlo po praní vôbec nesmrdí octom.
Moja rada - rada textilného inžiniera : nepoužívajte aviváž ... obaľuje textilné vlákna a prádlo z nej šedivie !!!
Tekutý, al. práškový ARIEL Vám zabezpečí krásnu vôňu prádla aj bez aviváže a nekupujte prášky dva v jednom ( s avivážou ).

Zdroj: e-mail od Magdičky,
které tímto za všechny čtenáře děkuji :o)

Proč namáčet ořechy

4. května 2013 v 21:56 Celkově ozdravné metody
Proč před konzumací namáčet ořechy nebo semena do vody?

Namáčení ve vodě předtravuje, znásobuje a stabilizuje živiny, transformuje esenciální mastné kyseliny a bílkoviny v tuky rozpustné ve vodě a volné aminokyseliny - a tím zvyšuje jejich buněčnou asimilaci.
Tak zvýšíme jejich výživnou hodnotu - probudíme v nich dřímající enzymy, které jsou uspané díky inhibitorům. Po namočení se inhibitory deaktivují a tím se enzymy probudí.

Pro aktivaci enzymů v ořechách a semenech existuje velmi jednoduchý postup:
Ořechy a semena očistíme a propereme ve vodě. Jakákoliv nečistota by mohla začít fermentovat a tak by nepříjemně změnila chuť.

Pak už je pouze vložíme do nádoby s destilovanou nebo přefiltrovanou vodou a to nejlépe v poměru 3 až 4 díly vody na 1 díl semen/ořechů.
Nechte je namočené něco mezi 8 a 36 hodinami. Nezapomeňte vyměňovat vodu každých 6 až 8 hodin (v teplejším prostředí častěji).

Z takto ošetřených semen a ořechů můžeme připravovat dressingy/omáčky, polévky, mléka, saláty, placky anebo je rovnou konzumovat.

Autor: vitarian development team