Září 2014

výpisky z knihy II.

30. září 2014 v 20:16 Mimo téma
Pokr. výpisků z knihy Mnich, který prodal své ferrari


...Klíčem k tomu všemu je mít kázeň, vidět svou osobní cestu a dbát na to, aby byla prospěšná ostatním...
Stanovování cílů je prvním krokem. Mapováním a stanovením svých cílů uvolňuješ tvořivost, která ti najít cestu ke svému poslání...."Uvedu ti další příklad.
Yogi Raman byl skvělý lučištník, opravdový mistr. A pro pochopení toho, jak je důležité stanovování cílů v každé oblasti našeho života, mi poskytl nádhernou ukázku, na kterou nikdy nezapomenu.
Blízko místa, kde jsme seděli, stál nádherný dub.
Yogi Raman vytáhl z věnce, který obvykle nosil, jednu růži a umístil ji do středu kmene.
Poté ze svého objemného batohu vytáhl tři předměty. Prvním byl jeho oblíbený luk, vyrobený z nádherně voňavého, velmi pevného santalového dřeva.
Druhým předmětem byl šíp a tím třetím b ě loučký kapesník...Yogi Raman j e j pak požádal, aby mu kapesníkem zavázal oči.
"Jak daleko jsem od růže?" zeptal se svého žáka.
"Asi dvacet pět metrů," odpověděl Julián.
"Pozoroval jsi mne někdy při tréninku lukostřelby?" zeptal se mnich...
"Viděl j s em tě zasáhnout do černého ze vzdálenosti přes sto metrů a nevzpomínám si, že bys někdy minul z místa, kde teď stojíš," potvrdil Julián.
Poté, s očima zavázanýma kapesníkem ...a s nohama pevně na zemi, Juliánův učitel vší silou napnul luk a vystřelil, míře přesně na růži, která visela na stromě.
Šíp se s dutým úderem zabodl do kůry stromu, avšak velmi daleko od svého cíle.


"...Dnešní ukázka ti měla ilustrovat, jak důležité je ukládat si jasné životní cíle a přesně vědět, kam se ubíráme.
To, co jsi právě viděl, potvrzuje nejdůležitější princip pro kohokoliv, kdo se pokouší udržet se na cestě k cíli a naplňovat svoje životní poslání: nikdy se ti nepodaří dosáhnout cíle, pokud jej nevidíš.
Lidé..... zapomínají na to, jak je důležité deset minut měsíčně věnovat tomu, aby si sedli a sepsali svoje cíle a vážně se zamysleli nad smyslem svého života...
Pokud se ti to podaří, obohatíš tím svůj život, bude mnohem příjemnější a objevíš jeho kouzlo.
Ve světě....si lidé dávají finanční a materiální cíle. Není na tom nic špatného, pokud je to opravdu to, po čem touží.
Jestliže ale chceš dosáhnout vnitřního osvícení a sebeovládání, musíš si cíle stanovit v jiných oblastech.

Překvapí tě, když ti řeknu, že mám jasně stanovené cíle v oblasti duševní rovnováhy, kterou chci dosáhnout, hladině energie, kterou chci mít každý den ...?

...Každý, kdo zatouží po zkvalitnění svého vnitřního i vnějšího života, by si měl hned vytáhnout kousek papíru a začít si zapisovat, po čem v životě touží. Ve chvfli, kdy skončí, se přírodní síly ujmou přeměny jeho snů v realitu. Zní to banálně, ale funguje to, protože už j en tím, že se člověk odhodlá k takovému jednoduchému kroku, posouvá svou mysl reálně dopředu."


"A co je na tom napsat si svoje cíle na kousek papíru tak převratného? Jak může tak jednoduchý počin něco ovlivnit?" ptal jsem se.
....."Už jsem ti řekl, že každý den nám projde hlavou asi 60 000 myšlenek. Pokud si tedy napíšeš svoje tužby a cíle na kousek papíru, je to, jako bys vyvěsil před svoje podvědomí transparent s nápisem, že právě tato myšlenka je mnohem důležitější než těch ostatních 59 999. Tvoje mysl začne vyhledávat všechny příležitosti k realizaci tvých cílů s přesností naváděné střely.


..." Svůj život změníš v okamžiku, kdy si stanovíš cíle a začneš plnit svou dharmu," řekl Julián...

...Uvědom si, v čem vynikáš, co tě dělá šťastným. Možná jsi sice právníkem, ale třeba j e tvoje pravé poslání být učitelem, neboť jsi trpělivý a miluješ předávat vědomosti. Možná jsi malíř nebo sochař. Ať děláš cokoliv, najdi si to, co budeš dělat s láskou, a dělej to."

....Takže ode dneška se zaměř na hledání cíle svého života. Probuď svoji mysl a hledej nekonečné možnosti, nacházející se všude kolem.

Chce to více chuti do života. Lidská mysl je nejúžasnější filtrovací zařízení. Pokud ji použiješ správně, oddělí to, co považuješ za nedůležité, a poskytne ti jen ty informace, které v tu chvíli hledáš.
...tluče ti srdce. Jakmile se na tlukot svého srdce zaměříš, začneš rozpoznávat jeho rytmus a jeho různé jiné vlastnosti. A stejně tak jakmile se rozhodneš soustředit se na svoje životní cíle, tvoje mysl odfiltruje to, co není k jejich dosažení důležité, a zaměří se na podstatné věci."


"Johne, v tomhle je právě síla soustředění naší mysli na to, co děláme nejraději. Goethe řekl, že nás utváří a modeluje to, co máme rádi.
Možná j e tvojí dharmou rozzářit svět tvými obrazy. Zkus každý den strávit alespoň chvíli času nad plátnem." "A co zkusit aplikovat tuto filozofii na věci méně duchovní, než je přetváření vlastního života?" zeptal j s em se se smíchem. " Dobrý nápad," odpověděl Julián. "Co máš konkrétně na mysli?" "Řekněme, že jeden z mých cílů, i když jen těch vedlejších, je zbavit se té pneumatiky, kterou nosím kolem pasu. Jak mám začít?"

"Nenech se tím zneklidnit. Naučíš se nejprve cíle stanovit a pak j i ch dosahovat. Nejlepší je začít od cílů mal ý c h . "
" Něco , jako že každá cesta začíná prvním malým krůčkem?" zeptal jsem se. "Přesně tak. Tím, že se naučíš bezvadně plnit malé úkoly, připravuješ se na uskutečnění těch velkých. Takže, abych odpověděl na tvou otázku: není nic špatného určovat si malé cíle jako součást procesu přípravy na plnění těch velkých." Potom mi Julián vyprávěl, že si sivanští mnichové vytvořili metodu, sestávající z pěti kroků, která j im pomáhá dosahovat cílů, a tím naplňovat poslání jejich života.

Prvním krokem je vytvořit si jasný mentální obraz toho, j ak by měl vypadat výsledek. Pokud je tedy cílem snížení váhy, Julián mi poradil, abych si každé ráno po probuzení představoval sám sebe jako štíhlého muže s pružným tělem, plného života a energie. Čím jasněji se mi podaří vyvolat tento mentální obraz, tím efektivnější bude celý proces. Julián mi vyložil, že naše mysl je obrovskou zásobárnou síly a jednoduchým "vyobrazením" svého cíle se v mé mysli otevře brána k jeho uskutečnění. Krok číslo dvě pak je vyvinout na sebe pozitivní tlak.

"Hlavním důvodem, proč lidé nedostojí tolika svým předsevzetím, j e to, že příliš snadno upadnou do svých starých vyjetých kolejí. Přinutit se k něčemu nemusí tedy být vždy špatné. Může tě to inspirovat k dosažení velkých cílů. Lidé často dokáží neuvěřitelné věci, pokud jsou zahnáni do kouta a nezbývá j im nic jiného, než využít zdrojů svého lidského potenciálu, o kterém ani nevěděli, že jej mají.

"A jak tedy na sebe tento pozitivní tlak mohu vyvinout?" zeptal jsem se a přemýšlel při tom, jak by se této metody dalo využít při čemkoliv, počínaje například tím, abych se přinutil vstávat ráno dříve, až po získání více trpělivosti se svými dětmi...

"Existuje celá řada způsobů, jak toho dosáhnout. Jedním z nejlepších je zveřejnit svůj závazek. Řekni každému, koho znáš, že se chystáš shodit nadbytečnou váhu, nebo konečně napsat ten román - to je jedno, jaký máš cíl. Jakmile o něm jednou bude svět vědět, automaticky na sobě pocítíš tlak, abys pracoval na jeho naplnění - nikdo přece nechce zklamat.


.... Vtip je v tom, že p okud vytrénuješ svoji mysl k tomu, aby spojovala příjemné pocity s dobrými zvyky, a potrestáš ji za špatné, tvé slabosti velmi rychle vymizí."
"Zmiňoval ses ale o pěti krocích, které vedou k realizaci mého přání," ....

"Jaké jsou ty další tři?"
"První krok je jasná vize cíle.
Krok druhý je pozitivní tlak, který tě bude inspirovat.
Třetí krok je velice jednoduchý - nikdy si nestanovuj cíl bez časového omezení. Abys dokázal svému cíli vdechnout život, je nutné stanovit si na to časový plán.


Je to podobné, jako když se připravuješ na vystoupení u soudu - více soustředíš svoji pozornost na ty případy, které jsou na programu zítra, než na ty, které žádné časové určení nemají. A mimochodem," pokračoval Julián, "pamatuj, že cíl, který není napsaný na papíře, jako by ani neexistoval.
Běž a opatři si sešit - zcela stačí úplně obyčejný.
Nazvi jej svou Knihou snů a sepiš si do něj všechny svoje sny, cíle a touhy. Nepodceňuj to.
I mně to kdysi připadalo zbytečné. Jednou mi dáš zapravdu. Zapátrej ve vlastním nitru a seznam se sám se sebou."


"Copak neznám sám sebe?"

"Většina lidí sama sebe nezná. Nikdy si neudělali čas seznámit se se svými silnými a slabými stránkami, se svými nadějemi, svými sny. Číňané říkají: Osobnost člověka se odráží ve třech zrcadlech; v prvním se odráží to, jak člověk vidí sám sebe, druhé je odrazem toho, jak člověka vidí ostatní, a třetí odráží pravdu. Poznej sám sebe.
Poznej pravdu. Rozděl si svou Knihu snů na části související s různými oblastmi tvého života. Můžeš tam mít například část vztahující se na cíle týkající se fyzické zdatnosti, cíle vzdělávací, vztahy, společenské cíle, a co je možná nej důležitější, tvoje cíle duchovní."

... Další zvlášť účinná technika, kterou jsem se naučil, je dát si do své Knihy snů obrázky věcí, po kterých toužíš, a třeba i fotografie lidí, kteří mají vlastnosti a talent, které si sám přeješ mít.
Takže abychom se vrátili k tobě a tvé ,pneumatice' - pokud toužíš po tom shodit pár kilo a být v kondici, dej si do své Knihy snů obrázek maratónského běžce nebo jiného vynikajícího sportovce. Pokud je tvým cílem stát se nejlepším manželem na světě, proč si nevystřihnout obrázek někoho, kdo tyto kvality má - třeba tvého otce - a dát si to do tvého sešitu do části věnované vztahům.
Pokud sníš o domu na mořském břehu nebo o sportovním autě, najdi si výstižné obrázky těchto objektů a přidej je do své Knihy snů. A potom si ji denně procházej, třeba jen pár minut. Udělej z ní svého přítele. Výsledek tě překvapí."

....Nejprve je tedy nezbytné vytvořit si jasný mentální obraz požadovaného výsledku, potom na sebe vyvinout pozitivní tlak, stanovit si termín a vše zapsat na papír. Jako další krok bude poté následovat něco, čemu Yogi Raman říkal pravidlo 21. Učení lidé tohoto světa věří, že k tomu, aby se z nové činnosti stal zvyk, je nutné tuto činnost provádět po dobu jednadvaceti po sobě jdoucích dnů."

"Co je na jedenadvaceti dnech tak zvláštního?"
"Mnichové se hodně zabývali otázkou, j a k můžeme vytvářet nové návyky tak, aby skutečně zapustily kořeny. Yogi Raman říkával, že jednou naučený špatný návyk s námi zůstane po zbytek života."
"Celý večer mě inspiruješ k tomu, abych změnil způsob života, a teď mi řekneš, že se stejně svých špatných návyků nikdy nezbavím?"


"Řekl jsem, že špatné zvyky nelze smazat. Neřekl jsem ale, že není možné je nahradit jinými, lepšími," poznamenal Julián .....

Pokr.

Ještě Müsli

17. září 2014 v 21:37 Kuchařské recepty zajímavé
Dodatek k receptu Zdravá snídaně:


Müsli mám superráda! Kdysi (asi před 30 lety) přišla v aluminiovém sáčku na trh Granola, jednou jsem si ji koupila a děsně mi to chutnalo, ale bylo to na mně příliš sladký. Tak jsem si přečetla složení a upekla jsem si to doma sama podle sebe.
Nejdřív na pánvi, ale teď už to dělám v troubě na plechu. A to takhle:

Vysypu balík vloček na plech, ale musí být jemné a čisté (teď kupuju německé v Lidlu).
Upeču je v troubě za občasného míchání pěkně do žluta.
Když chci müsli oříškové, peču je i s nasekanými oříšky, mandlemi a tak podle chuti.

Pak je vytáhnu a smíchám s pořádnou lžící másla a medu. Když mám, přisypu sušený mlíko, ale jde to i bez něj.

A pak přimíchnu nakrájený sušený ovoce, podle nálady, někdy jenom rozinky, zvlášť teď na podzim, když je ovoce dost a dobrého, protože tohle jím tak jak to je pražený suchý akorát si do toho nasypu spoustu čerstvýho ovoce.
K tomu černý čaj!

Nejím to každý den, alle když na to přijde, tak si ohromně pochutnám :-)

z webu Gurmánka.cz